Het Goes OogCentrum is gespecialiseerd in behandelingen om goed te zien zonder bril en contactlenzen. 
Cataractchirurgie en ooglidchirurgie zijn andere behandelingen waarop we ons specifiek toeleggen.

Ons centrum werd opgericht in 1965 en bestaat dus bijna 50 jaar. We zijn een groepspraktijk met 7 oogartsen,1 orthoptiste, meerdere technische assistentes, secretaresses en een gans operatieteam waaronder een anesthesiste. Elke oogarts heeft zich daarenboven bekwaamd in een subdiscipline van de oftalmologie.

We werken in een operatiekamer die aan de hoogste eisen van steriliteit voldoet, en waar enkel oogchirurgie wordt uitgevoerd.

Nederlands Français English