Frank Goes, Author at Oogcentrum Goes

By

Frank Goes

Relex Smile: 1 miljoen behandelingen

Meer dan 1 miljoen Smile-behandelingen wereldwijd! In de ganse wereld hebben er sinds recent meer dan 1 miljoen smile-ooglaserbehandelingen plaatsgevonden. Reeds sinds in het begin van de bekendheid van deze techniek hadden wij door dat dit wel eens een erg veelbelovende ooglaserbehandeling zou kunnen worden. Eindelijk zouden we met een erg kleine insnede in het...
Continue Reading

Aangepaste laserchirurgie bij sportlui

Kan laserchirurgie  bij sportlui aangepast worden aan het type sport-beoefening ? Laserchirurgie, en zeker de nieuwste derde generatie laserbehandeling Relex Smile, is voor iedereen anders. Dit is zeker het geval bij professionele sportlui. In de atletiek, voetbal en hockey bijvoorbeeld zal meestal een perfect ver zicht nodig zijn. Biljarters en tafeltennissers hebben andere verwachtingen en...
Continue Reading

Laserchirurgie op maat, kan dat?

Wat is laserchirurgie ? Met laserchirurgie bedoelen we een laserbehandeling die het hoornvlies op een bepaalde manier hervormt. Zo wordt het hoornvlies vlakker gemaakt voor bijziendheid en steiler voor verziendheid. Hiervoor gebruiken we de meest moderne laserapparatuur en lasermethodes, zoals Relex Smile, en Femto-lasik. Het beste uit laserchirurgie halen Elke behandeling in het kader van laserchirugie is -technisch gezien- dezelfde. Wat...
Continue Reading

Dr Goes op ESCRS Maastricht

Omdat het Goes Oogcentrum mee aan de basis lag van de smile ooglaserchirurgie in de Benelux (wij waren het eerste centrum in de Benelux om deze revolutionaire techniek toe te passen) was Dr. Goes tijdens het laatste congres van het ESCRS te Maastricht uitgenodigd samen met wereldautoriteiten op het gebied van Smile Ooglaserchirurgie, zoals professor...
Continue Reading

Kleurperceptie

Hoe wordt kleur waargenomen? Voor velen is kleur een eigenschap van het voorwerp zelf. Dit is echter niet het geval. Kleur is een eigenschap van licht dat weerkaatst wordt op voorwerpen. Een klein deel van het licht wordt geabsorbeerd door het voorwerp, de rest wordt teruggekaatst. Dit gereflecteerde licht wordt door onze ogen opgevangen en...
Continue Reading