Clear Lens Extraction - Oogcentrum Goes

Clear Lens Extraction

Goed zien zonder bril

Multifocaal lensimplant

Sinds meerdere jaren is er een oplossing voor verzienden boven de 45 jaar die goed willen zien ver én dichtbij ; de zogenaamde ‘multifocale’ implantlenzen. Deze lenzen hebben tegelijkertijd een focus voor ver én dichtbij. Hierdoor zie je zowel ver als dichtbij scherp, zonder dat de lens zich moet aanpassen.

Lensimplantatie: de efficiëntste oplossing tegen staar

U ziet alles veel waziger dan vroeger, vooral wanneer u iets moet lezen? Ook de felste kleuren zien er grauwer uit? Uw tegenliggers op de weg verblinden u ’s nachts? Dan hebt u mogelijk cataract – beter bekend als staar. De efficiëntste oplossing? Lensimplantatie, een operatie waarbij uw oogchirurg unifocale of multifocale lensimplantaten in uw ogen plaatst.

Lensimplantaten vervangen uw ooglens

Dankzij de lens in uw oog ziet u scherp. Ze is elastisch en stelt zichzelf constant scherp. Zodra u 45 wordt, neemt die elasticiteit én dus ook uw gezichtsscherpte af. Om dat op te lossen, vervangt uw oogarts uw ooglens door lensimplantaten. Na die lensimplantatie verbetert uw gezichtsscherpte. Via unifocale lensimplantaten ver of dichtbij. Dankzij multifocale lensimplantaten ver en dichtbij.

Clear Lensextractie Multifocaal

€2800 / oog

Wenst u meer informatie?

Laat het ons weten

Verschillende soorten implantlenzen bij cataractchirurgie en clear lens extractie

Onze eigen lens heeft, op jonge leeftijd althans, de unieke eigenschap dat ze haar eigen kromming kan aanpassen. Hiermee kan het oog scherp zien in de verte én dichtbij. Vanaf de leeftijd van +/- 45 jaar neemt de elasticiteit van de lens af, waardoor de lens haar kromming minder snel kan aanpassen. Dit is de reden waarom je rond 45 jaar niet meer goed dichtbij kan zien, waardoor je een leesbril begint nodig te hebben.

Dé ideale implantlens ter vervanging van uw eigen troebele lens na cataractchirurgie, zou natuurlijk ook een lens zijn die zichzelf scherp kan stellen, zowel voor ver als voor dichtbij. Hiertoe zijn reeds verschillende pogingen ondernomen, met wisselend succes.

Standaard monofocale implantlenzen hebben, zoals hun naam het zelf zegt, een focus op 1 plaats. Wij kunnen die plaats zélf kiezen en berekenen.
Meestal wordt er voor gekozen om u zo goed als mogelijk in de verte te laten zien. Dichtbij hebt u dan zeker een leesbril nodig.

Sinds meerdere jaren echter is er een nieuwe oplossing ; de zogenaamde ‘pseudo’accomodatieve’ implantlenzen. Deze lenzen hebben tegelijkertijd een focus voor ver én dichtbij. Hierdoor zie je zowel ver als dichtbij scherp, zonder dat de lens zich moet aanpassen. Hiervoor gebruikt men het diffractieprincipe.

De voorwaarde hiervoor is wél dat de berekening van de lens zeer nauwkeurig gebeurt, bij voorkeur door middel van optische in plaats van akoestische metingen. Wij gebruiken hiervoor de IOLMaster, een toestel die tot 20x nauwkeuriger de lengte van het oog kan meten dan een toestel dat gebruik maakt van ultratonen.

Voordelen

Dankzij multifocale lensimplantaten is de kans klein dat u voor veraf en dichtbij nog een bril nodig hebt. De cijfers spreken voor zich. Na multifocale lensimplantatie neemt 80 procent van de patiënten voorgoed afscheid van zijn gewone lenzen en brillen. 17 procent heeft af en toe nog een bril of lenzen nodig.

Beperkingen

Bij multifocale lensimplantatie kunnen er neveneffecten optreden. Soms ziet u vooral bij weinig licht nog niet helemaal scherp. Al vinden de meeste patiënten dat geen nadeel. En misschien ziet u in het donker met uw lensimplantaten kringen – halo’s – rond lichtbronnen, of ziet u sterretjes rond lichtpunten (glare). Deze bijwerkingen zijn veel minder aanwezig dan vroeger en verbeteren een tijd na de ingreep.

Sterke multifocale lensimplantaten

Gaat u voor sterke lensimplantaten? Dan bergt u uw brillen voor veraf en dichtbij met de glimlach op. Later kijkt u dan hoofdschuddend terug op uw leven met bril. De focus van uw implantlenzen ligt op een verre afstand én op 40 cm. De ideale leesafstand. Ook daarbij bestaat de kans dat u in het donker cirkels rond lichten ziet, of dat u ze als een ster ziet.

Lensimplantatie met sterke lenzen? Goed verzicht, hoog leescomfort, iets meer kans op bijwerkingen ‘s nachts.

Zwakke multifocale lensimplantaten

Kiest u zwakke lensimplantaten? Hun focus ligt veraf en op tussenafstand. De kans dat u soms nog een leesbril nodig hebt, is iets groter, aangezien de focus van deze lenzen op 70 cm ligt: iets te ver om comfortabel te lezen. Hun voordeel? De kans dat u ’s nachts kringen en stervormige lichten ziet, is veel minder groot.

Lensimplantatie met zwakke lenzen? Goed verzicht, goed tussenzicht, grotere kans om een leesbril nodig te hebben, minder bijwerkingen ‘s nachts.

Wenst u meer informatie?

Laat het ons weten