FAQ | Oogchirurgie en Ooglaseren | Goes Oogcentrum
FAQ goes

Veelgestelde vragen

Vragen over

Cataract / Lenschirurgie

Kan een cataractoperatie mislukken?

Cataractheelkunde is één van de meest succesvolle ingrepen op dit moment.
Zoals bij elke chirurgische ingreep kunnen er echter, hoe zeldzaam dit ook moge zijn, soms complicaties optreden.

Mogelijke complicaties zijn een inwendige oogontsteking, een vertroebeling van het hoornvlies, een netvlieszwelling of een netvliesloslating. De kans op een inwendige ooginfectie wordt ongeveer geschat op 1/3000.

Een technisch probleem tijdens de ingreep is natuurlijk ook mogelijk, maar hoe meer ervaren de chirurg is, hoe kleiner de kans dat dit zal voorkomen.

Kan cataract behandeld worden zonder operatie?

Cataract kan niet behandeld worden zonder operatie.

In het beginstadium kan een aangepaste bril of voldoende verlichting helpen om te lezen. Wanneer de cataract te ver gevorderd is, zal dit echter onvoldoende zijn om te kunnen lezen en dagdagelijkse activiteiten uit te voeren. Een ingreep is dan de enige oplossing.

De vertroebelde ooglens wordt verwijderd en vervangen door een heldere kunstlens. Afhankelijk van het gekozen type van de implantlens heeft u voor nabijwerk al dan niet nog een leesbril nodig. Voor ver kan u meestal opnieuw scherp zien zonder bril.

Wat zijn de risico's van lensimplantaten?

Het plaatsen van een lensimplant via oogchirurgie is één van de veiligste ingrepen die er bestaat, maar lensimplantatie is en blijft chirurgie. Er moet dus steeds rekening gehouden worden met bepaalde complicaties. Gelukkig is de kans op complicaties geminimaliseerd dankzij het gebruik van hypermoderne apparatuur.
Bovendien wordt er steriel gewerkt en wordt er gebruik gemaakt van wegwerpinstrumenten. Toch bestaat er een uiterst kleine kans (1 op 3000) dat er een infectie optreedt.

De meest voorkomende bijwerking is tijdens de eerste paar dagen na de operatie het gevoel dat ‘er iets in het oog krast’, alsof er nog een zandkorreltje aanwezig is in het oog. Dit is meestal niets zorgwekkend: het gevoel komt van de kleine wonde die we gemaakt hebben tijdens de ingreep. Deze kleine opening van 2,4 mm is nodig om de eigen lens te verwijderen en een nieuwe kunstlens in het oog te plaatsen.

Indien er sprake is van een over-of ondercorrectie kan een bijwerking met de excimerlaser uitgevoerd worden, indien gewenst.

Wat zijn de nadelen van lensimplantatie?

De patiënten ervaren vaak een heel erg helder zicht na de ingreep. Dit kan soms té helder zijn. De kunstlens is namelijk een perfect heldere lens waardoor de lichtinval groter is dan bij een natuurlijke lens die gedurende het leven steeds minder licht doorlaat; Patiënten moeten hier vaak even aan wennen. Na enkele dagen valt het verschil niet meer op.

Omwille van dezelfde reden vermelden patiënten regelmatig dat ze alles ineens een beetje ‘blauw zien’. De eigen lens wordt in de loop van het leven immers altijd een beetje ‘geler’. Een gele lens filtert het blauwe licht, waardoor elke persoon in de loop van zijn/haar leven het blauwe licht stilletjesaan minder fel gaat zien. Opnieuw went u aan deze nieuwe, volledig normale situatie en ervaar je de kleuren opnieuw zoals ze echt zijn.

Er kunnen ook typische nadelen optreden die eigen zijn aan een bepaald type lens. Zo geven multifocale lenzen de eerste weken soms halo’s of glare. Hiermee bedoelen we dat u kringen of uitstraling rond lichten zou kunnen waarnemen wanneer u zich in een duistere omgeving bevindt. Meestal verbetert dit drastisch binnen de paar weken na de ingreep.

Hoe veilig zijn lensimplantaten?

De implantlens wordt gemaakt van een uniek materiaal. Dit kan acryl zijn, silicone, collameer, of andere. Deze materialen beschikken over een aantal speciale eigenschappen, waarvan de belangrijkste is dat het door uw lichaam niet als “lichaamsvreemd weefsel” wordt herkend. Dit betekent dat uw lichaam het accepteert zonder het te willen aanvallen of afstoten.

Kunstlenzen worden pas ter beschikking gesteld na jarenlang klinisch onderzoek bij duizenden patiënten wereldwijd en na goedkeuring van de FDA.

Wanneer scherp zicht na een ingreep?

Normaal gezien kan je de avond van de ingreep, of de ochtend na de ingreep, al opnieuw scherp zien. Hoe meer uitgesproken het cataract was, hoe langer dat het zal duren dat je scherp zal zien. Ook is het zo dat bij het gebruik van de Catalyslaser bij cataractchirurgie het zicht sneller zal recupereren vermits we minder energie zullen nodig hebben tijdens de operatie.
Na een ICL-ingreep kan je meestal al vanaf ’s avonds redelijk goed zien.

Mag ik sporten na de ingreep?

Lopen, fietsen, golfen, en andere sporten waarbij er geen rechtstreeks contact, druk of vuil op het oog kan komen, mag al vanaf de dag na de ingreep. Contactsporten en zwemmen worden best een drie-tot viertal weken na de ingreep uitgesteld.

Vanaf wanneer mag ik terug werken na de ingreep?

Meestal kan je daags na de ingreep al opnieuw werken. Vermits je de dag na de ingreep nog even op controle moet komen, stel je het werk best uit tot na het weekend.

Vragen over

Laserchirurgie

Wat zijn de complicaties van ooglaseren?

Ooglaserchirurgie is een veilige ingreep. Complicaties zijn daarom zeldzaam.

Vlak na de ooglasercorrectie kan je het gevoel hebben dat er korreltjes zand in je oog zitten. Het kan ook zijn dat je lichtschuw bent of dat je ogen wat tranen. Deze periode duurt maar enkele uurtjes. We raden aan om even in je bed te kruipen met gesloten gordijnen. Moest dit niet helpen kan je bijkomend een lichte pijnstiller nemen.

In enkele gevallen kunnen patiënten ‘s nachts kringen rond lichten ervaren. Deze complicatie verbetert in veruit de meeste gevallen spontaan. In het geval een over- en of ondercorrectie optreedt, is een herbehandeling nodig. De kans hierop bedraagt minder dan 2%.

Een erg zeldzame complicatie is het ontstaan van een hoornvliesontsteking. Om de kans op infectie te verkleinen, wordt er na de ingreep preventief antibiotica in het oog gedruppeld.

Kun je blind worden van ooglaseren?

De kans dat je blind wordt door een laserbehandeling is extreem klein. Je hebt immers meer kans om blind te worden door een jaar lang elke maand contactlenzen te dragen, dan door laserchirurgie te ondergaan.

Is het laseren van ogen veilig?

Ooglaseren is één van de veiligste ingrepen voor het menselijk lichaam. Anders zouden wij nooit een ooglaserbehandeling aan beide ogen tegelijkertijd durven doen bij jonge mensen die middenin het leven staan en beroepsmatig erg actief zijn.

Toch kan een patiënt af en toe last hebben na de behandeling, het gaat dan bijvoorbeeld over:
– het ervaren van kringen rond lichten ‘s nachts. Deze complicatie verbetert in veruit de meeste gevallen spontaan.
– een over- of ondercorrectie. Bij meer dan 98% van de patiënten treedt dit niet op.
– een hoornvliesinfectie. Dit is een erg zeldzame complicatie.

Hoe lang blijven je ogen goed na laseren?

Als je beslist om je ogen te laten laseren is dit inderdaad voor altijd. Het effect op het hoornvlies is definitief en permanent. Het is de bedoeling om het hoornvlies een nieuwe vorm te geven om bijziendheid of verziendheid voor altijd te corrigeren. De bedoeling van de ingreep is om je ogen zonder afwijking te krijgen, dus niet meer bijziend of verziend.

Let wel : de kans dat je later nog een leesbril zal nodig hebben, kan blijven bestaan. Tenzij er een ‘Presbyond Laser Blended Vision’ behandeling wordt uitgevoerd natuurlijk, bij die patiënten trachten we ook de afhankelijkheid van leesbril te verminderen.

Wat zijn de nadelen van ooglaseren?

Bij een ‘Lasek’behandeling kan het zicht de eerste dagen duidelijk minder zijn. Er wordt immers een wondje gecreëerd dat eerst moet toegroeien. Meestal is dit na een viertal dagen het geval. Nadien moeten de oppervlakkige cellen van het hoornvlies een nieuw glad oppervlak aanmaken, hetgeen ook enkele dagen kan duren. Dit samen zorgt ervoor dat het zicht na een ‘Lasek’behandeling soms wel een week of iets langer wat wazig kan zijn.

Bij een ‘Smile’ of een ‘Femtolasik’behandeling is dit niet het geval. Meestal is het zicht al daags na de ingreep, of na 2-3 dagen meer dan behoorlijk. Niet altijd al 100% maar toch voldoende om goed te kunnen functioneren.

Pas op: het is niet omdat het zicht na Femtolasik of Smile sneller recupereert dat Lasek een slechte techniek zou zijn. In sommige omstandigheden zullen we de tragere Lasek-techniek toch verkiezen boven Smile of Femtolasik. Alles afhankelijk van het grondige vooronderzoek van uw oog.

Vragen over

Droge ogen

Zijn droge ogen gevaarlijk?

Droge ogen heeft meerdere vervelende symptomen: branderige ogen, zanderige ogen, vermoeide ogen, tranende ogen, rode ogen alsook kan u het gevoel hebben dat er een vreemd voorwerp in het oog zit.
Bovendien kunnen droge ogen wazig zicht veroorzaken.

Langdurige last van droge ogen kan leiden tot kleine letsels en eventueel verlittekening van het hoornvlies.
Het dragen van contactlenzen bij droge ogen wordt stellig afgeraden. Droge ogen drogen ook de contactlenzen uit. Hierdoor bereikt er minder zuurstof het hoornvlies. Dit leidt tot bloedvatengroei op de rand van het hoornvlies. De lenzen zullen niet meer of amper nog verdragen worden.

Vragen over

Ooglidcorrectie

Wat zijn de risico's van ooglidcorrectie?

De ooglidoperatie kent een hoge tevredenheidsgraad bij patiënten. Geen enkele chirurgische ingreep is echter vrij van bijwerkingen en/of verwikkelingen. Onder deze complicaties zijn er enkele zeer zeldzaam en ernstig, maar ook enkele vaker voorkomend maar minder ernstig.

Een vaak voorkomende klacht na de ingreep is de gewaarwording van een zanderig gevoel ter hoogte van de ogen, of tranende ogen. Bij voorbeschikte patiënten wordt dit probleem op voorhand besproken. In elk geval bestaat de behandeling uit kunsttranen, en eventueel punctumplugs. De hinder hiervan vermindert echter in de meeste gevallen na enkele weken tot maanden.

Een laagstand van een ooglid, of een asymmetrische positie van de oogleden kan soms ook optreden. Dit komt slechts erg zelden voor en kan relatief eenvoudig opgelost worden door een ‘ptosis’correctie.

Ook kan er een verschil in huidplooi bij sommige mensen aanwezig zijn. Beide oogleden staan dan op dezelfde hoogte maar het ene ooglid heeft nog iets meer huidteveel dan het andere ooglid.
Vaak is dit niet erg, zeker niet als het maar erg discreet is. Bij de meeste mensen is een verschil in hoogte en/of huidplooi tussen de beide oogleden aanwezig. Hoewel er getracht wordt dit verschil na de ingreep zo veel mogelijk te beperken, kan het soms toch aanwezig zijn. Wanneer deze asymmetrie storend is en na meerdere maanden nog steeds blijft bestaan, is dit soms nog te verhelpen door tijdens een tweede ingreep een bijkomend stukje huid te verwijderen.

Een gezwollen ooglid vlak na de operatie is normaal omwille van vochtopstapeling. De huid van de oogleden is de dunste huid van het ganse lichaam, logisch dus dat een vochtopstapeling in de oogleden vaak erg zichtbaar kan zijn de eerste vier dagen. Maar nadien recupereert dit meestal erg snel. In zeldzame gevallen kan er zich na een ingreep aan de bovenste oogleden ook tijdelijk vocht opstapelen ter hoogte van de onderste oogleden. Ook dit is meestal erg tijdelijk.

Zeer zeldzaam kan een eventuele nabloeding in het ooglid toch doorsijpelen diep achterin de oogkas, zelfs tot achter het oog. U kan dit opmerken doordat het oog begint uit te puilen en doordat u minder goed of wazig gaat zien. Dit zijn twee alarmtekens waarbij u ons onmiddellijk dient te contacteren. Dit is een uiterst zeldzame complicatie die meestal enkel voorkomt bij patiënten die hun bloedverdunnende medicijnen te laat of niet zijn gestopt voor de ingreep. In alle geval dient u ons hiervan tijdig te verwittigen.

Is een ooglidcorrectie gevaarlijk?

Neen. Een ooglidcorrectie is geen gevaarlijke ingreep. Het kent een hoge tevredenheidsgraad bij patiënten.
Geen enkele chirurgische ingreep is echter vrij van bijwerkingen en/of verwikkelingen, hoe zeldzaam het ook is dat ze kunnen voorkomen.

Onder deze complicaties zijn er enkele zeer zeldzame en ernstige, maar ook enkele vaker voorkomende en minder ernstige.
Voorbeelden van zeer zeldzame en ernstige complicaties:
– Pijn
– Ontsteking van de huid van de oogleden
– Nabloeding in het ooglid sijpelt toch diep achterin de oogkas, of zelfs tot achter het oog. Dit is een uiterst zeldzame complicatie die meestal enkel voorkomt bij patiënten die hun bloedverdunnende medicijnen te laat of niet zijn gestopt voor de ingreep. In alle geval dient u ons hiervan tijdig te verwittigen.

Voorbeelden van vaker voorkomende maar minder ernstige complicaties:
– Zanderig gevoel ter hoogte van de ogen
– Tranende ogen

Indien u ongerust bent, mag u ons ten alle tijden contacteren.

Hoe lang blijft een ooglidcorrectie?

Gemiddeld gezien zeggen onze patiënten toch dat ze minstens tien tot twintig jaar lang kunnen genieten van hun ooglidcorrectie.

Het gezegde luidt: “We draaien de klok terug, maar ze blijft tikken”. De huid die verwijderd werd komt niet terug, maar de resterende huid zal verder met de rest van het lichaam verouderen. Dat is volledig normaal.

Hoe pijnlijk is een ooglidcorrectie?

De oogleden worden verdoofd met enkele prikjes langs de buitenkant van het ooglid, onder de huid. Dit kan licht gevoelig zijn. U kan het vergelijken met de verdoving die u ondergaat bij uw tandarts. Nadien voelt u zo goed als niets meer van de ingreep.

Na de ingreep kan u in het begin een licht spannend gevoel ter hoogte van de oogleden en de ogen gewaarworden. Meestal duurt dit slechts een tweetal dagen. De pijn nadien is zo goed als afwezig. Indien er toch lichte hinder is, kan een pijnstiller met Paracetamol en zonder acetylsalicylzuur – zoals Dafalgan – worden ingenomen.

Bij optreden van échte pijn dient u ons te contacteren.

Is er een lelijk litteken na een ooglidcorrectie?

Kleine littekens zijn het gevolg van eender welke chirurgie waarbij er een incisie in de huid wordt gemaakt. Vanzelfsprekend proberen we ten allen tijde ervoor te zorgen dat deze zo onzichtbaar mogelijk zijn.

De opening in de huid van het bovenste ooglid wordt daarom in een natuurlijk huidplooi gelegd. Vanuit zijaanzicht van het ooglid ziet u in het begin soms het laatste stukje van dit littekentje. Deze zone moet u in het begin zeer goed behandelen met een totale sunblock om ervoor te zorgen dat dit mooi heelt. Aanvankelijk ziet dat lijntje wat rood, nadien wordt dit een klein fijn wit lijntje om uiteindelijk volledig te verdwijnen.

Ter hoogte van het onderste ooglid is er geen huidplooi en zal de wonde op 4 millimeter onder de wimperlijn worden gemaakt. Na een tijd zal dit lijntje ook verdwijnen. Ook hier is het belangrijk om voor een goede bescherming tegen de zon te zorgen.

Indien de littekens in het begin even zouden storen, kan u ze vanaf twee weken na de behandeling maskeren met bijvoorbeeld Dermablend van Vichy. Als littekenzalf gebruiken we vaak Dermatix, deze zorgt meestal voor uitstekende resultaten.

Ooglidcorrectie voor en na

Je kan foto’s van voor en na een ooglidcorrectie bekijken op onze website: Oogbehandelingen > Ooglidcorrectie.

Vragen over

Maculadegeneratie

Complicaties maculadegeneratie

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie is een oogziekte als gevolg van de veroudering van het netvlies. De macula is een gebied in het midden van het netvlies waarin de kegeltjes gelegen zijn. De kegeltjes nemen kleuren waar en zijn nodig om details goed te kunnen zien. Bij maculadegeneratie sterven deze kegeltjes af waardoor scherp zien steeds lastiger wordt.

Er bestaan twee soorten van maculadegeneratie: de droge en de natte vorm.

Bij de droge vorm zal het zicht geleidelijk aan verminderen. Vele patiënten beseffen niet eens dat er een probleem is. In dit stadium is nog geen behandeling nodig. Wel noodzakelijk zijn regelmatige controles met een Amslerkaart. Indien er immers veranderingen optreden, kan dit een voorteken zijn van de evolutie naar de natte vorm van maculadegeneratie.

De natte vorm wordt gekenmerkt met de groei van abnormale bloedvaten tussen de verschillende lagen van het netvlies net onder de gele vlek of macula. Doorheen de wand van deze bloedvaten lekt er vocht, waardoor het centrale zicht nog meer wordt aangetast.

Een vroegtijdige diagnose van deze vorm is de allerbelangrijkste factor bij de behandeling. De behandeling kan de aandoening niet ongedaan maken, maar bestaat er vooral in om de verdere groei van bloedvaten af te remmen zodat het aanwezige zicht op zijn minst bewaard kan blijven. Indien dit stadium niet tijdig ontdekt en behandeld wordt, zal dit vaak leiden tot ernstige aantasting van het centrale zicht.

Complicaties behandeling maculadegeneratie

De behandeling van de natte vorm van leeftijdsgebonden maculadegeneratie kan onder ander bestaan uit een laserbehandeling gericht op de abnormale bloedvaten. De helft van de patiënten moeten binnen de 3 tot 5 jaar hiervoor een herbehandeling doen.
Ondanks dat het erg belangrijk is de bloedvaten zo snel mogelijk te behandelen, kan deze behandeling op zich soms bijkomend verlies van zicht met zich meebrengen.

Bijkomend kan de behandeling bestaan uit intravitreale injecties waarbij medicatie in het glasvocht van het oog gespoten. De medicatie heeft als doel het voorkomen van de groei van abnormale bloedvaten. Soms moet deze behandeling na 1 tot enkele maanden verschillende malen worden herhaald. De risico’s van deze inspuiting zijn beperkt maar niet onbestaand.

Mogelijke complicaties zijn een intraoculaire infectie (1 op 2000), cataractvorming (1 op 1000) en algemene nevenwerkingen (trombo-embolische toestanden).

Zelden kan een oogdrukstijging opgemerkt worden. Dit is meestal voorbijgaand.

Uiterst zelden kan een netvliesloslating en een glasvochtbloeding ontstaan. Al deze eventuele verwikkelingen kunnen behandeld worden.

Hoe werkt het oog?

Lees er hier alles over

CONSULTATIE

Vraag uw consultatie aan via ons contactformulier.

Maak nu je afspraak makkelijk online

Snel en eenvoudig

Wenst u meer informatie?

Laat het ons weten