HD Analyzer | Nieuwe oogonderzoek | Goes Oogcentrum

Het klassieke oogonderzoek, maar dan anders

Oogcentrum Goes > Nieuws > Het klassieke oogonderzoek, maar dan anders

Iedereen kent het klassieke onderzoek bij de oogarts. Zwarte letters van verschillende groottes worden op een wit bord getoond. Hoe kleiner de letters zijn die u kan lezen, hoe beter uw zicht. En hoewel de houten borden vervangen zijn door een digitaal bord is er principieel weinig gewijzigd. Goes OogCentrum zorgt met de HD Analyzer wel voor verandering.

Een correcter beeld van iemands zicht

Zwarte letters op een witte achtergrond vertellen ons hoe goed iemand kan zien bij een contrast van 100%. Maar iedereen weet dat de wereld lang niet zo zwart-wit is. Integendeel, de meeste beelden die ons netvlies verwerkt, variëren in contrast van 1 tot 100%. Een oogonderzoek moet dus een correcter beeld vormen over hoe goed iemand eigenlijk echt ziet.

De nieuwste onderzoeksmethoden gebruiken hiervoor de zogenaamde ‘objective scatter index’ (OSI). Die werkt als volgt: een klein lichtpunt wordt aan de patiënt aangeboden, en nadat dit lichtpunt doorheen de media van het oog reist en weerkaatst wordt op het netvlies, wordt het geprojecteerde beeld opgevangen op een sensor. Hoe meer het weerkaatste lichtpunt lijkt op het aangeboden lichtpunt, hoe lager de ‘objective scatter index’ en hoe beter uw zicht. Hoe meer het weerkaatste punt afwijkt van het aangeboden punt, hoe hoger de ‘objective index’ en hoe slechter uw zicht.

Cataract

Dankzij de ‘objective scatter index’ (OSI) kan zeer objectief bepaald worden of iemand lijdt aan cataract en hoe ernstig dat zijn zicht belemmert. Door de troebele lens zal het lichtpunt dat aan het oog wordt aangeboden helemaal vervormd weerkaatst worden, waardoor er een hogere ‘objective scatter index’ zal zijn. Hoe meer cataract, hoe hoger de ‘objective scatter index’.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een patiënt met een hoge ‘objective scatter index’ en daaronder een patiënt met een lagere ‘objective scatter index’.

Droge-ogen-HD-Analyzer

De HD Analyzer kan natuurlijk ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Patiënten die last hebben van een wazig zicht, maar waarbij de lens nog redelijk helder lijkt bijvoorbeeld. Of iemand die een ooglaserbehandeling onderging en er bepaalde klachten van ondervindt. Ook de ernst van droge ogen kan de HD Analyzer bepalen.

 

Droge ogen

De ‘’objective scatter index’ geeft ook aan in welke staat de tranenfilm van een patiënt zich bevindt. Bij een goede tranenfilm blijft het zicht stabiel gedurende tien seconden na elke knipperbeweging bij patiënten met droge ogen verslechtert de tranenfilm na elke knippering.

HD Analyzer

De HD Analyzer meet de totale optische kwaliteit van een patiënt en geeft een accuraat beeld van iemand die lijdt aan vroege cataract of traanfilm instabiliteit. Met andere woorden dankzij de HD Analyzer hebben we een beter beeld van iemands zicht en kunnen we dus betere oplossingen bieden. En daar staan wij natuurlijk volledig achter.

Maak nu je afspraak makkelijk online

Snel en eenvoudig

Wenst u meer informatie?

Laat het ons weten
About the author