Weg met aangedampte brilglazen | Nieuws | Oogcentrum Goes

Nooit meer aangedampte brillenglazen bij het dragen van mondmaskers

Oogcentrum Goes > Nieuws > Nooit meer aangedampte brillenglazen bij het dragen van mondmaskers

Het gebruik van mondmaskers is ondertussen een ingeburgerde beschermingsmaatregel voor het beperken van de circulatie van het coronavirus. Ondanks dit enorm belangrijk voordeel, brengt het mondmasker voor brildragers een vervelend nadeel met zich mee. Aangedampte brillenglazen is niet nieuws, alleen is de frequentie ervan sinds het gebruik van mondmaskers enorm toegenomen. De warme lucht die uitgeademd wordt, kan door het mondmasker enkel ontsnappen door een kleine opening ter hoogte van de neus. Deze uitgeademde lucht condenseert op de brillenglazen met het aandampen van de glazen als gevolg.

Er zijn reeds enkele gekende trucjes die een positief effect hebben het aandampen van de brillenglazen. Denk hierbij aan het nauwer aansluiten van het mondmasker, anti-damp spray of doekjes voor de brillenglazen, het dragen van contactlenzen … Deze oplossingen zijn echter van korte duur. Een permanente oplossing is refractieve chirurgie waardoor je brilvrij door het leven kan gaan.

Er zijn verschillende opties van refractieve chirurgie. Enerzijds kan de brekingstoestand van het oog veranderd worden door middel van een laser die het hoornvlies bewerkt (ooglaserchirurgie). Hiertoe behoren de volgende technieken: LASEK, FEMTO-LASIK en SMILE. Anderzijds kan gebruik gemaakt worden van een implantlens (lenschirurgie) zoals ICL en multifocale implantlenzen. We zetten de verschillende mogelijkheden even op een rijtje:

LASEK

LASEK is een oppervlakkige behandeling waarbij het epitheel, de buitenste laag van het hoornvlies, tijdelijk aan de kant geschoven wordt. Vervolgens zal de laser de overige lagen van het hoornvlies bewerken zodat het brekend vermogen van het oog gunstig aangepast wordt.

Na vervorming van het weefsel wordt het epitheel teruggeplaatst. Er wordt tijdelijk een contactlens op het hoornvlies geplaatst als verband. Met deze lens krijgt het epitheel de kans om zicht te herstellen. Dit herstel kan enkele dagen duren.

FEMTO-LASIK

De FEMTO-LASIK methode is, in tegenstelling tot LASEK, geen oppervlakkige behandeling. De femtosecondlaser maakt een dun flapje van het epitheel dat omgeklapt wordt om vervolgens het onderliggend weefsel te bewerken met de laser. Nadien wordt het flapje terug gesloten.

Aangezien enkel de randen van het flapje moeten genezen, is het tijdelijk dragen van een contactlens niet nodig. Bovendien verloopt het herstel veel vlotter. De meerderheid van de patiënten kunnen 24 uur na de behandeling terug aan het werk.

ooglaseren femtolasik

SMILE

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) is een recentere techniek die sinds 2011 toegepast wordt. Deze ooglaserbehandeling is veel minder invasief dan LASEK en FEMTO-LASIK. Er wordt geen flapje gecreëerd maar slecht een heel kleine opening aan de zijkant van het hoornvlies. Via deze opening kan de femtosecondlaser het oppervlak van het hoornvlies bewerken. Aangezien het epitheel van het hoornvlies intact blijft, verloopt het herstel na deze behandeling uiterst snel.

ICL

ICL is een implanteerbare contactlens. Deze kunstlens wordt door middel van een kleine incisie voor de eigen ooglens geplaatst. De genezing bij deze ingreep gebeurt snel. Bovendien is deze ingreep, in tegenstelling tot de laserbehandelingen, omkeerbaar. Waar droge ogen vaak een tegenindicatie is voor een laserbehandeling, hoeven droge ogen geen belemmering te zijn voor het ondergaan van lenschirurgie.

Multifocale implantlenzen

Naast het implanteren van een secundaire lens in het oog, bestaat er ook de mogelijkheid om de eigen ooglens te vervangen door een lensimplantaat. Dit wordt toegepast wanneer de eigen ooglens te veel vertroebeld is waardoor scherp zien niet meer mogelijk is. Dit is het geval bij cataract. De nieuwe ooglens kan unifocaal zijn waardoor scherp zicht terug mogelijk is voor veraf gelegen voorwerpen. Lezen vereist echter een leesbril. Het aandampen van de brillenglazen door het mondmasker blijft hierbij een probleem.

Er bestaan echter ook multifocale implantlenzen waarbij getracht wordt zowel voor ver als nabij scherp te zien. Een bril wordt bijgevolg een overbodige accessoire.

Kortom, er zijn verschillende mogelijkheden om brilvrij door het leven te gaan waardoor het aandampen van de brillenglazen niet langer een vervelende realiteit is. Op basis van een uitgebreid vooronderzoek bepaalt de oogchirurg voor welke ingreep je in aanmerking komt.

About the author