Femto-LASIK | Goes Oogcentrum | Kwalitatieve oogbehandelingen
Een vaak uitgevoerde ingreep

Femtolasik

Sinds het ontstaan ervan in 1990, is laser-assisted-in-situ-keratomileusis, of kortweg LASIK, de meest uitgevoerde laserbehandeling geworden om refractiefouten te corrigeren. Femto-LASIK is hetzelfde als LASIK, zij het dat bij LASIK een mesje wordt gebruikt, terwijl bij Femto-LASIK alles met de laser wordt uitgevoerd.

Eigenschappen

  • In het algemeen erg snel herstel
  • Meest frequent uitgevoerde ingreep
  • Standaardbehandeling sinds meer dan 20 jaar
  • Wereldwijd beschikbaar en uitgevoerd door vele oogchirurgen
  • Femto-LASIK: de ganse procedure wordt enkel met lasers uitgevoerd, er komt geen mesje meer aan te pas.

Femtolasik Visumax

€1750 / oog

ONLINE AFSPRAAK

Een afspraak maken was nog nooit zo eenvoudig

Wat mag ik verwachten van de ingreep?

Indien u overweegt een Femto-LASIKbehandeling te ondergaan, zit u waarschijnlijk met vele vragen.

Sommige van die vragen worden hier beantwoord. Vanzelfsprekend kan deze informatie geen vervanging zijn van een grondig vooronderzoek en gesprek met uw oogchirurg.

Is Femto-LASIK geschikt voor mij?

Of u al dan niet geschikt bent voor een ooglaserbehandeling is afhankelijk van erg veel verschillende factoren. Enkel een grondig vooronderzoek en gesprek met uw oogchirurg kan hierin opheldering brengen.

Lasik

Bij een ‘Lasik’-behandeling gebruiken we dezelfde techniek als bij een ‘Femtolasik’-behandeling, met als verschil dat het flapje met een mesje wordt gecreëerd in plaats van met de laser. Nadat het flapje wordt gemaakt, wordt de kromming van het hoornvlies aangepast door een ‘excimer’laser.

De hinder vlak na een ‘lasik’-behandeling is iets groter dan bij een ‘femtolasik’-behandeling. De diepte van de flap kan iets minder nauwkeurig worden bepaald. In het algemeen wordt aanvaard dat deze techniek waarschijnlijk helemaal wordt vervangen door de meer moderne ‘Femtolasik’-behandeling.

Meer weten over Lasik

Download onze brochure of contacteer ons

Veel gestelde vragen

Welke voordelen heeft Femto-LASIK voor mij?

De uiterst snelle en precieze femtosecond-laser laat de chirurg toe om een erg nauwkeurige flap te maken, zonder mesje. Nadien wordt de uiteindelijke behandeling onder deze flap uitgevoerd door de excimerlaser.

Is het veilig

Complicaties na Femto-LASIK zijn uiterst zeldzaam, maar kunnen nooit volledig uitgesloten worden. Zoals tijdens elke behandeling zijn er steeds bijwerkingen mogelijk. Dit wordt uitvoerig besproken en onderzocht tijdens het grondig vooronderzoek.

Is de behandeling pijnlijk?

Onze behandelingen zijn pijnloos. Een lasek-ingreep kan soms wat irritatie met zich meebrengen doch dit verdwijnt na enkele dagen.

Hoe kan ik mij voorbereiden?

Indien u zachte contactlenzen draagt moet u deze uitlaten gedurende een week voor de ingreep. Harde lenzen laat u best drie weken uit. Gebruik geen make-up, lotions of parfum tijdens de behandelingsdag. U mag dan ook niet zelf met de wagen rijden.

Hoelang duurt de behandeling?

De behandeling duurt amper twintig minuutjes voor beide ogen.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de ingreep gaat u gewoon naar huis. ’s Nachts draagt u enkele nachten een beschermende bril. U moet gedurende enkele weken oogdruppels gebruiken om infecties te voorkomen en om het oog goed te bevochtigen. De dag nadien en een maand later zien we u graag op controle.

Nog vragen?

Krijg een antwoord op uw vragen op onze FAQ pagina!

Wenst u meer informatie?

Laat het ons weten