Femtolasik | Snelle Ooglaserbehandeling | Goes Oogcentrum
femtolasik
Een vaak uitgevoerde ingreep

Femtolasik

Wat is Femtolasik?

Femtolasik of Femto-LASIK is de meest uitgevoerde ooglaserbehandeling van het hoornvlies en vervangt LASIK (Laser-assisted in situ keratomilieusis) als standaardbehandeling. Het grote verschil is dat bij LASIK een mesje wordt gebruikt, terwijl bij Femtolasik de volledige procedure met lasers wordt uitgevoerd.

Eigenschappen

  • In het algemeen erg snel herstel
  • Meest frequent uitgevoerde ingreep
  • Standaardbehandeling sinds meer dan 20 jaar
  • Wereldwijd beschikbaar en uitgevoerd door vele oogchirurgen
  • Femto-LASIK: de ganse procedure wordt enkel met lasers uitgevoerd, er komt geen mesje meer aan te pas.

Femtolasik Visumax

€1850 / oog

VOOR-
ONDERZOEK

Plan uw vooronderzoek voor laserchirurgie in.

Wat mag ik verwachten van de ingreep?

Indien u overweegt een Femto-LASIKbehandeling te ondergaan, zit u waarschijnlijk met vele vragen.

Sommige van die vragen worden hier beantwoord. Vanzelfsprekend kan deze informatie geen vervanging zijn van een grondig vooronderzoek en gesprek met uw oogchirurg.

Is Femtolasik geschikt voor mij?

Of u al dan niet geschikt bent voor een ooglaserbehandeling is afhankelijk van erg veel verschillende factoren. Enkel een grondig vooronderzoek en gesprek met uw oogchirurg kan hierin opheldering brengen.

femtolasik scalpel

Lasik

Bij een ‘Lasik’-behandeling gebruiken we dezelfde techniek als bij een ‘Femtolasik’-behandeling, met als verschil dat het flapje met een mesje wordt gecreëerd in plaats van met de laser. Nadat het flapje wordt gemaakt, wordt de kromming van het hoornvlies aangepast door een ‘excimer’laser.

De hinder vlak na een ‘lasik’-behandeling is iets groter dan bij een ‘femtolasik’-behandeling. De diepte van de flap kan iets minder nauwkeurig worden bepaald. In het algemeen wordt aanvaard dat deze techniek waarschijnlijk helemaal wordt vervangen door de meer moderne ‘Femtolasik’-behandeling.

Meer weten over Femtolasik

Download onze brochure of contacteer ons

Veel gestelde vragen

Welke voordelen heeft Femtolasik voor mij?

De uiterst snelle en precieze femtosecond-laser laat de chirurg toe om een erg nauwkeurige flap te maken, zonder mesje. Nadien wordt de uiteindelijke behandeling onder deze flap uitgevoerd door de excimerlaser.

Is het veilig

Complicaties na Femto-LASIK zijn uiterst zeldzaam, maar kunnen nooit volledig uitgesloten worden. Zoals tijdens elke behandeling zijn er steeds bijwerkingen mogelijk. Dit wordt uitvoerig besproken en onderzocht tijdens het grondig vooronderzoek.

Is de behandeling pijnlijk?

Onze behandelingen zijn pijnloos. Een lasek-ingreep kan soms wat irritatie met zich meebrengen doch dit verdwijnt na enkele dagen.

Hoe kan ik mij voorbereiden?

Indien u zachte contactlenzen draagt moet u deze uitlaten gedurende een week voor de ingreep. Harde lenzen laat u best drie weken uit. Gebruik geen make-up, lotions of parfum tijdens de behandelingsdag. U mag dan ook niet zelf met de wagen rijden.

Hoelang duurt de behandeling?

De behandeling duurt amper twintig minuutjes voor beide ogen.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de ingreep gaat u gewoon naar huis. ’s Nachts draagt u enkele nachten een beschermende bril. U moet gedurende enkele weken oogdruppels gebruiken om infecties te voorkomen en om het oog goed te bevochtigen. De dag nadien en een maand later zien we u graag op controle.

Nog vragen?

Krijg een antwoord op uw vragen op onze FAQ pagina!

Maak nu je afspraak makkelijk online

Snel en eenvoudig

Wenst u meer informatie?

Laat het ons weten