ICL | Implantable Contact Lens | Goes Oogcentrum
icl implantable contact lens
Correctie van hoge bijziendheid

ICL (Implantable Contact Lens)

Wat is ICL?

Een ICL (Implantable Contact Lens) is een contactlens die de refractieafwijking van je ogen corrigeert en geplaatst wordt net voor de eigen ooglens. Het is een snelle ingreep die bovendien omkeerbaar is: de lens kan indien nodig altijd worden verwijderd.

Het is een oogingreep om bijziendheid en/of astigmatisme te corrigeren, met >99 % tevredenheid, en reeds uitgevoerd op meer dan 1.000.000 ogen.

Simpel gezegd is ICL een verwijderbaar lensimplantaat dat een alternatief  biedt voor de reeds bestaande ooglaserbehandelingen zoals LASEK, FEMTOLASIK en SMILE.

ICL is een lens die ook wel ‘fakische lens’ wordt genoemd. ‘Fakisch’ betekent dat de natuurlijke lens van het oog op zijn plaats blijft zitten. De ICL is een implantaat in de achterste oogkamer dat via een kleine insnede in het oog wordt ingebracht achter het regenboogvlies (het gekleurde deel van het oog) en vóór de natuurlijke lens om bijziendheid en/of astigmatisme te corrigeren.

ICL

€2950/ oog

VOOR-
ONDERZOEK

Plan uw vooronderzoek voor lensimplantatie in.

Vooronderzoek

Alvorens tot een behandeling over te gaan, wordt een oogheelkundig onderzoek verricht door een technisch assistent en een oogarts. Hiervoor zijn pupilverwijdende druppels nodig. Voor betrouwbare resultaten dient u uw contactlenzen voor het vooronderzoek enige tijd uit te laten:

  • voor harde zuurstofdoorlatende contactlenzen minstens 3 weken
  • voor zachte lenzen minstens 10 dagen

Voor een zo nauwkeurig mogelijke berekening van de sterkte van de te implanteren lens zal de lengte van het oog met lichtstralen worden opgemeten, tot op een nauwkeurigheid van 0.02 mm. Al deze onderzoeken zijn volkomen pijnloos.

Ingreep

De inplanting van een ICL-lens vereist de aanwezigheid van een kleine opening in het regenboogvlies. Om te vermijden dat dit tijdens de ingreep zou moeten gebeuren, dient u tevens voor de ingreep een kleine bijkomende behandeling met de Yaglaser te laten uitvoeren. Deze behandeling duurt amper enkele seconden, gebeurt op de raadpleging, en is eveneens volledig pijnloos. Zelden ziet u hierdoor na de behandeling een kleine uitstraling rondom de lichten, veroorzaakt door de extra opening in het regenboogvlies.

Indien de ingreep onder algemene verdoving zou worden uitgevoerd, dient u hiervoor uw huisarts te contacteren. Afhankelijk van uw gezondheidstoestand en/of uw leeftijd dient u eventueel bijkomende medische onderzoeken te laten uitvoeren.

icl implantable contact lens drop

Wat houdt de ICL-ingreep in

De ICL-operatie wordt poliklinisch uitgevoerd. Dit betekent dat de patiënt de operatie ondergaat en het ziekenhuis of de kliniek dezelfde dag verlaat. De ingreep zelf duurt doorgaans maximaal 20 tot 30 minuten. De patiënt moet na de operatie door iemand naar huis worden gebracht. Er wordt een lichte topische ofwel plaatselijke verdoving toegediend. Er is erg weinig ongemak tijdens of na de operatie. Mogelijk kunnen oogdruppels of medicatie worden voorgeschreven en doorgaans wordt de dag na de operatie een bezoek bij uw oogarts ingepland.

Na de behandeling

De dag na de operatie komt u voor controle en wordt de schelp verwijderd. In de eerste 3 weken na de operatie dient u ontstekingsremmende oogdruppels te gebruiken. Na 3 weken vindt de volgende controle plaats. Dan wordt ook de uiteindelijke refractie van het oog bepaald. Nadien dient u jaarlijks op controle te komen. Om te voorkomen dat de lens in contact zou komen met het eigen hoornvlies, mag u na de ingreep absoluut niet meer hard in de ogen wrijven.

Risico’s

Geen enkele chirurgische ingreep kan worden uitgevoerd zonder risico. Zelfs indien het risico erg miniem is, kunnen complicaties van zeer banaal tot heel ernstig aanwezig zijn.

Onder de mogelijke gevolgen van deze ingrepen klasseert men o.a. het waarnemen van halo’s, een neiging tot verblinding, een vermindering van de gezichtsscherpte zelfs met correctie, last bij het nachtzicht, dubbelzicht, een inwendige ooginfectie, een vervorming van de beelden, het ontwikkelen van cataract of glaucoom, een laaghangend ooglid. Het betreft hier secundaire effecten, niet gewenst, maar eigen aan het type ingreep.

In uitzonderlijke gevallen, zoals voor elke oogchirurgie, kunnen de complicaties een ernstig karakter aannemen, leidend tot verlies van het zicht, som zelfs verlies van een oog. Deze mogelijkheid is niettemin zo uitzonderlijk, dat de frequentie moeilijk te evalueren is.

Het feit dat deze lens ‘FDA’-approved is in de Verenigde Staten en reeds bij op dan 700.000 ogen wereldwijd werd geplaatst, getuigt immers van haar veiligheid.

Voordelen van ICL

  • Afwezigheid van droge ogen: vermits het hoornvlies niet wordt geopereerd is er ook geen kans op het ontstaan van droge ogen.
  • Omkeerbare ingreep: in tegenstelling tot een laserbehandeling kan de lens opnieuw uit het oog verwijderd worden waardoor de ingreep ongedaan wordt gemaakt.
  • Snelle ingreep en even snelle genezing: Doordat het implantaat een inbrenggrootte heeft van slechts 3,5 mm kunnen wij de ingreep en de genezingstijd sterk optimaliseren. Bovendien is de ingreep ook pijnloos door de verdovende medicatie. Patiënten kunnen gewoonlijk een ingreep verwachten van maximaal 15 tot 20 minuten en de meeste mensen kunnen hun dagelijkse bezigheden na reeds 1 dag hervatten, met een helderder zicht.

Meer weten over ICL

Download onze brochure of contacteer ons

Waarvan is ICL gemaakt

Een ICL-lens is gemaakt van Collameer. Dit materiaal bestaat uit collageen, dat van nature in uw lichaam voorkomt.. Buiten collageen bestaat het ook nog uit een materiaal dat vergelijkbaar is met het materiaal van zachte contactlenzen. Het is zeer biocompatibel (het veroorzaakt geen reactie in het oog) en stabiel. Het bevat ook een filter voor ultraviolet licht.

Resultaten

Omdat de Collameer ICL erg accurate oogcorrecties levert zonder dat daarbij oogweefsel wordt verwijderd, kan de kwaliteit van het zicht nog beter zijn dan na een laserbehandeling. De behandeling wordt immers niet beïnvloed door de variabiliteit van het hoornvlies die kan optreden na het herstel van het met de laser verwijderd weefsel. 

Ondertussen werd deze lens reeds in meer dan 1.000.000 ogen geïmplanteerd. Het tevredenheidspercentage bedroeg 99 %.

Wat zijn de kosten van een ICL-ingreep

Hoeveel kost een ICL-ingreep?  Een ICL-ingreep kost 2800 euro per oog. Veel geld, maar een besparing als u het vergelijkt met de prijs van brillen en contactlenzen :  gemiddeld € 16.000 gedurende het gehele leven voor iemand ouder dan 30*

Omdat ICL een langetermijnoplossing is, zijn de kosten vast en eenmalig. Wanneer u een vergelijking maakt met de kosten op lange termijn van brillen en contactlenzen, betaalt deze ingreep zichzelf terug. 

Enkele vaak gestelde vragen

Kan de ICL uit mijn oog worden verwijderd?

De ICL is bedoeld om zonder verzorging op zijn plaats te blijven. De ICL kan door uw oogarts worden verwijderd als dit in de toekomst nodig mocht zijn. Als uw arts de ICL verwijdert, verliest u het voordeel van de correctie van uw bijziendheid.

Is de ICL voor anderen zichtbaar?

Nee. De ICL wordt achter het regenboogvlies (het gekleurde deel van het oog) geplaatst, waar hij onzichtbaar is voor zowel u als anderen. Alleen uw oogarts kan zien dat er een ingreep heeft plaatsgevonden.

Zal ik de ICL kunnen voelen nadat hij is aangebracht?

De ICL is gewoonlijk niet merkbaar nadat hij is geïmplanteerd. Hij hecht zich niet aan structuren in het oog en beweegt niet nadat hij is aangebracht

Is deze lens voor eeuwig en altijd?

Waarschijnlijk blijft deze lens een hele tijd, doch niet voor eeuwig in het oog zitten. Vanaf het moment dat u ooit cataract zou krijgen, worden uw eigen lens en de ICL-lens vervangen door 1 nieuwe kunstlens. Ook kunnen we de lens ook steeds verwijderen indien er hiertoe medische redenen zouden zijn. Daarom dient u ook verplicht, en dit voor de rest van uw leven, jaarlijks op controle te komen zodat we de gezondheid van het oog steeds kunnen nazien.

Wie is een goede kandidaat voor een ICL ?

Patiënten met een stabiele oogmeting tussen 21 en 60 jaar oud, met een bijziendheid tussen -0.5 D en -20.0 D, en astigmatisme tussen 0.5 D en 6.0 D, zijn de beste kandidaten.

Maak nu je afspraak makkelijk online

Snel en eenvoudig

Wenst u meer informatie?

Laat het ons weten