Ooglidcorrectie | Oogbehandelingen | Goes Oogcentrum
ooglidcorrectie
Esthetische, chirurgische ingreep voor een frissere blik

Ooglidcorrectie

Wat is een ooglidcorrectie?

Een ooglidcorrectie is een esthetische, chirurgische ingreep om hangende oogleden en wallen te corrigeren. Door de veroudering van uw huid verliezen de onderhuidse weefsels hun elasticiteit. Dit kan uw oogleden er vermoeid laten uitzien. Een ooglidcorrectie laat u er weer fris en jonger uitzien.

Het uitzicht van uw ogen en oogleden is vaak het eerste wat anderen aan uw gezicht opmerken. Naast hun beschermende functie, zijn de oogleden ontegensprekelijk een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van uw aangezicht.

Bent u daarom niet tevreden over het uitzicht van uw oogleden? Dan komt u misschien in aanmerking voor een ooglidcorrectie. Deze esthetische ingreep, één van de meest populaire in België, verwijdert overtollige huid van de oogleden en geeft u opnieuw een jonge en alerte blik.

Hangende oogleden of wallen onder de ogen?

Spijtig genoeg wordt de huid van de oogleden met de loop der tijd vaak hangerig. Ook worden de vetpockets die zich in de oogkas bevinden steeds prominenter. Dit wordt meestal veroorzaakt door veroudering van de huid, omdat onderhuidse weefsels hun elasticiteit verliezen. Dit zorgt voor hangende oogleden bovenaan, of wallen onder de ogen.

Deze aandoening kan ook door genetische redenen aanwezig zijn, zoals de anatomische bouw van de oogkas. Dit verklaart het voorkomen van hangende oogleden of wallen bij jonge mensen.

Een teveel aan huid of vet tast de esthetiek van iemands aangezicht aan, en geeft een ouder en vermoeider uitzicht. Daarom is wallen onder de ogen verwijderen een populaire ingreep. Een erg uitgesproken vorm kan ook functionele problemen veroorzaken, zoals een verkleind gezichtsveld of zwaar aanvoelende bovenste oogleden.

Hoeveel kost een ooglidcorrectie?

De kost van een ooglidcorrectie voor de bovenste oogleden is 1850 euro. Voor de onderste oogleden komt de ingreep op 1950 euro. Het ziekenfonds komt helaas zelden tussen in de kosten van een ooglidcorrectie omdat dit meestal als esthetische ingreep aanzien wordt.

Ooglidcorrectie

Prijs na vooronderzoek

VOOR-
ONDERZOEK

Plan uw vooronderzoek voor ooglidchirurgie in.

Informatie over de ingreep (blefaroplastie)

De ooglidcorrectie die wordt uitgevoerd om deze aandoening te corrigeren heet een blefaroplastie, en heeft als doel het esthetische uitzicht van het aangezicht en de functionaliteit van de ogen te verbeteren door de oogleden te liften.

Deze blefaroplastie wordt best uitgevoerd door iemand die zich speciaal heeft bijgeschoold in dit soort chirurgie. De ingreep vindt meestal plaats onder lokale verdoving en in ambulante omstandigheden. Een ziekenhuisopname is dus niet nodig.

Bij het overwegen van deze ingreep dient u uw verwachtingen openlijk met uw oogarts te bespreken. Vergeet niet dat het verwachte resultaat een verbetering is. Van perfectie kan nooit worden uitgegaan, ook al proberen we dit te benaderen.

Een teveel aan huid of vet bij de oogleden komt vaak samen voor met andere ooglidafwijkingen, zoals een laaghangende wenkbrauw of een laaghangend ooglid. De correctie van deze verschillende aandoeningen gebeurt soms in één operatietijd. Uiteraard zijn ook hier de resultaten afhankelijk van de verschillende combinaties van afwijkingen.

Indien meerdere aandoeningen samen worden behandeld, dient u zeker ook de informatietekst over de geassocieerde aandoeningen na te lezen. Soms is pas na de blefaroplastie duidelijk dat er nog een bijkomende afwijking dient gecorrigeerd te worden.

Hoe verloopt een ooglidcorrectie?

De gebruikte techniek is vaak afhankelijk van de fysieke kenmerken en de hoeveelheid huid en vetweefsel die moet worden verwijderd.

Allereerst zal het gehele aangezicht ontsmet worden. Vervolgens worden de oogleden verdoofd. Dit kan even gevoelig zijn, maar is vergelijkbaar met de verdoving die u bij de tandarts ondergaat. Nadien voelt u (zo goed als) niets meer van de ingreep.

Bovenste oogleden

Vanaf acht tot negen millimeter boven de ooglidrand wordt een stukje huid weggenomen. Nadien worden indien nodig de vetpockets opgezocht, en eveneens verwijderd. De ingreep op zich duurt ongeveer een klein uurtje.

Op het einde van de ingreep hebt u soms het gevoel dat u de ogen niet meer volledig kan sluiten. Dit is perfect normaal en geen reden tot ongerustheid: de spier die wordt gebruikt om de oogleden toe te knijpen is op dat moment nog verdoofd. Zodra deze verdoving uitgewerkt is zal het gevoel snel verdwijnen.

Onderste oogleden

Indien er teveel huid aanwezig is wordt de incisie langs de buitenzijde van het onderste ooglid uitgevoerd. Hierdoor kunnen we de overtollige huid in een keer wegnemen. Na een tijdje verdwijnt het litteken onder het ooglid meestal zo goed als volledig. Wanneer dit littekentje erg naar opzij moet doorgetrokken worden kan het nadien nog wel wat zichtbaar blijven. Het onderste ooglid kan na de ingreep een millimetertje lager komen te staan.

De hoeveelheid huid en vet die weggenomen moet worden speelt ook een rol. Als er geen overtollige huid aanwezig is, wordt de incisie langs de binnenzijde van het ooglid uitgevoerd. Het grote voordeel hiervan is de volledige afwezigheid van littekens. Uiteraard is het op deze manier onmogelijk om enige huid weg te nemen.

Een ooglidcorrectie bij Goes

De voorbereidende raadpleging

Om te vermijden dat u te hoge of onrealistische verwachtingen koestert, worden deze met ons besproken tijdens de raadpleging die de chirurgie voorafgaat. Tevens wordt er een grondig oog- en ooglidonderzoek uitgevoerd. Wij dienen tevens op de hoogte te zijn van uw volledige oftalmologisch en algemene medische voorgeschiedenis, alsook de door u gebruikte medicatie.

Vooral de aanwezigheid van schildklierlijden, hoge bloeddruk, rookgewoonten, suikerziekte, hart- en vaatziekten, het gebruik van bloedverdunners en medicatie die de kans op optreden van droge ogen verhoogt, zijn erg belangrijk. Ook een eventuele vroegere allergische reactie op medicaties of op locale verdoving moet zeker gecommuniceerd worden.

U stopt ook best tijdelijk met homeopathische medicatie, vermits sommige plantenextracten bloedverdunnend kunnen werken. Denk hierbij aan look, ginseng, gingko biloba, en andere.

Raadpleeg in geval van twijfel steeds uw huisarts.

De behandeling

De operatietechniek is vanzelfsprekend afhankelijk van uw fysische kenmerken, en van de hoeveelheid huid en onderhuids vetweefsel dat moet worden verwijderd. Daarom zijn geen twee ingrepen echt vergelijkbaar, ook al gaat het om dezelfde procedure.

Indien u dit wenst, kan een half uurtje voor de ingreep een licht kalmerend pilletje worden toegediend. Zo kan u rustig blijven tijdens het verloop. Zodra u in de operatiekamer bent aangekomen, wordt met een viltstift op de huid aangeduid welk deel van de huid mag worden verwijderd en waar zich de prominente vetpockets bevinden. Meestal worden de lijntjes, indien mogelijk, in de natuurlijke ooglidplooien getekend.

Hierna wordt het ganse aangezicht ontsmet en wordt uw hoofd steriel afgedekt. Het volledige aangezicht blijft wel volledig vrij zodat u geen benauwd gevoel krijgt, en zodat wij steeds de symmetrie van de vier oogleden kunnen beoordelen. Vervolgens worden de oogleden verdoofd met enkele prikjes langs buiten en soms langs binnen. Dit kan licht gevoelig zijn, te vergelijken met de verdoving die u ondergaat bij uw tandarts. Nadien voelt u zo goed als niets meer van de ingreep.

Na de ingreep

Eens in de wachtkamer aangekomen, krijgt u indien gewenst een tasje koffie, waarna gedurende een kwartiertje een ijsbril wordt aangebracht. Een half uurtje later mag u naar huis vertrekken. Als u niet met de wagen mag rijden dient u ervoor te zorgen dat iemand u naar huis kan voeren. Thuis dient u geen verband te dragen. Wél draagt u af en toe best een ijsbril. Indien u wenst krijgt u deze ijsbril in het centrum. Het zicht dient dan ook ten allen tijde normaal te blijven. Mocht uw zicht plots verminderen, kan dit een alarmteken zijn, en dient u ons onmiddellijk te contacteren. Controleer daarom regelmatig uw zicht.

Make-up laat u best de eerste drie weken achterwege, vermits de wonde hierdoor soms gepigmenteerd kan geraken. Zware inspanningen vermijdt u ook best de eerste drie weken.

De eerste twee weken na de ingreep treedt er meestal een min of meer uitgesproken zwelling en blauwe verkleuring op, met soms uitbreiding naar de onderste oogleden zelfs indien deze niet geopereerd werden. De eerste week is dit het meest uitgesproken. Na deze week bent u weer redelijk toonbaar, al kan u het definitieve resultaat pas na een tweetal maanden goed beoordelen.

Kleine littekens zijn het gevolg van eender welke chirurgie waarbij er een incisie in de huid wordt gemaakt. Vanzelfsprekend proberen we ten allen tijde ervoor te zorgen dat deze zo onzichtbaar mogelijk zijn. Dit vooral door ze in de natuurlijke huidplooien te laten vallen. Indien deze in het begin even zouden storen, kan u ze vanaf twee weken na de behandeling maskeren met bijvoorbeeld Dermablend van Vichy. Als littekenzalf gebruiken we vaak Dermatix, deze zorgt meestal voor uitstekende resultaten.

Controle

De dag na de ingreep zien we u graag steeds op controle, al was het maar om een nabloeding of een beginnende ontsteking uit te sluiten.

De hechtingen kunnen na 5-7 dagen verwijderd worden. U krijgt hiervoor een afspraak op de raadpleging. Als u dat wenst kan ook uw huisarts de hechtingen verwijderen. Na de ingreep wordt er steeds een brief naar uw huisarts gezonden zodat deze perfect op de hoogte is over de uitgevoerde ingreep.

Medicijnen

Bloedverdunnende geneesmiddelen, en geneesmiddelen die acetylsalicylzuur bevatten, zoals aspirine, dienen tijdig voor de ingreep gestopt te worden. Raadpleeg hiervoor steeds uw huisarts en vraag hem of haar of dit mogelijk is. Als u dergelijke medicijnen blijft nemen zonder dat we hiervan op de hoogte zijn, kan dit ernstige complicaties veroorzaken.

Ook stopt u best alle niet-steroïdale antiflogistica. Meer informatie hierover vindt u in onze informatiefolder over gebruik van bloedverdunners bij ooglidchirurgie. U kan steeds contact met ons of met uw huisarts opnemen om te bespreken welke medicatie al dan niet nog genomen mag worden.

Voor de ingreep

Enkele medicamenten die in België verkrijgbaar zijn en waarvan geweten is dat ze acetylsalicylzuur (=werkzame stof van aspirine) bevatten zijn: Alka Seltzer, Aspirine, Aspro, Cardiphar, Dispril, Sedergine, Tampyrine, Acenterine, Asaflow, Cardioaspirine, Afebryl, Aspirine Duo, Aspirine-C, Nogrimine, Perdolan Compositum, Troc, Cephyl. Deze lijst is niet volledig. Deze mogen dus niet meer ingenomen vanaf 14 dagen voor de ingreep, mits goedkeuring van uw behandelende arts.

Na de ingreep

Indien mogelijk en mits u hiervoor de toestemming krijgt van uw huisarts, raden wij aan bloedverdunnende medicatie pas ten vroegste een week na de ingreep opnieuw in te nemen. Dit bevordert het herstel en verlaagt de kans op complicaties.

Nabehandeling / Nazorg na de operatie

De eerste week dient u twee tot driemaal per dag een ijsbril op de oogleden te dragen, dit voor vijftien minuten lang. Wij verkiezen een ijsbril waar u doorheen kan zien, dus met openingen voor de ogen. Indien u deze niet kan verkrijgen bij uw apotheker, bezorgen wij u er een. Dit zorgt voor een merkbare vermindering van de zwelling. Als u last heeft van droge ogen wordt u aangeraden om twee- tot driemaal per dag ook kunsttranen te gebruiken.

De hechtingen verwijderen gebeurt normaal gezien na vijf tot zeven dagen. U kan dit door uw oogchirurg of huisarts laten uitvoeren, naar gelang uw persoonlijke voorkeur.

Activiteiten waarbij de bloeddruk plots stijgt, waarbij er een druk ter hoogte van de oogleden kan optreden, alsook de consumptie van alcohol worden de eerste twee tot drie dagen best vermeden. Deze activiteiten kunnen een uitzetting van de bloedvaten veroorzaken, met een hogere kans op nabloedingen en laattijdige ooglidzwelling.

Zoals reeds vermeld, zal de genezing sneller verlopen en het litteken mooier herstellen indien u het roken enkele weken voor- en na de ingreep kan laten.

Contactlensgebruik kan een week na de ingreep opnieuw gestart worden. Zorg er dan wel voor niet te sterk aan het ooglid te trekken tijdens het aanbrengen en/of verwijderen van uw lenzen. De eerste weken van de herstelperiode kan het gebruik van deze lenzen trouwens lichtjes hinderlijk zijn. Extra toediening van kunsttranen verlicht in de meeste gevallen deze klachten.

Vermijd bij voorkeur het gebruik van make-up tijdens de eerste twee weken na de ingreep: het littekentje kan hierdoor wat gepigmenteerd worden. Douches nemen waarbij de oogleden vochtig worden, is toegelaten vanaf de derde dag na de ingreep.

De wonde kan u eventueel reinigen met Blephadosis compresjes.

Bijwerkingen na de ingreep

In het begin kan u een licht spannend gevoel ter hoogte van de oogleden en de ogen gewaarworden. Meestal duurt dit slechts een tweetal dagen. De pijn nadien is zo goed als afwezig. Indien er toch lichte hinder is kan een pijnstiller met Paracetamol en zonder acetylsalicylzuur – zoals DafalganR – worden ingenomen.

Deze ooglidoperatie kent een erg hoog percentage tevreden patiënten. Geen enkele chirurgische ingreep is echter vrij van bijwerkingen en/of verwikkelingen. Onder deze complicaties zijn er enkele zeer zeldzame en ernstige, maar ook enkele vaker voorkomende en minder ernstige. Elke mogelijke complicatie kan onmogelijk vermeld worden; deze lijst mag dus niet als volledig beschouwd worden.

Een vaak voorkomende klacht na de ingreep is de gewaarwording van een zanderig gevoel ter hoogte van de ogen, of tranende ogen. Bij voorbeschikte patiënten wordt dit probleem op voorhand besproken. In elk geval bestaat de behandeling uit kunsttranen, en eventueel punctumplugs. De hinder hiervan vermindert echter in de meeste gevallen na enkele weken tot maanden. Een laagstand van het onderste ooglid werd eveneens reeds besproken.

Een verschil in hoogte en/of huidplooi tussen de beide oogleden is bij de meeste mensen aanwezig. Hoewel er getracht wordt dit verschil na de ingreep zo veel mogelijk te beperken, kan het soms toch aanwezig zijn. Wanneer deze asymmetrie storend is en na meerdere maanden nog steeds blijft bestaan, is dit soms nog te verhelpen door in een tweede ingreep een bijkomend stukje huid te verwijderen.

Een gezwollen ooglid vlak na de operatie is normaal, dit omwille van vochtopstapeling. De meeste zwelling verdwijnt reeds na één tot twee weken. Vermits er tijdens de operatie lymfevaten worden doorgesneden duurt het volledige herstel hiervan iets langer. In zeldzame gevallen kan er zich na een ingreep aan de bovenste oogleden ook vocht opstapelen ter hoogte van de onderste oogleden. Ook hier is geduld hebben de boodschap.

Ook het gevoel ter hoogte van het ooglid kan aangetast zijn, vermits er tevens soms zenuwen worden doorgesneden. Ook hiervan kan de genezing enkele maanden duren.

Zeldzaam kan een eventuele nabloeding in het ooglid soms doorsijpelen toch diep achterin de oogkas, zelfs tot achter het oog. U kan dit opmerken doordat het oog begint uit te puilen en doordat u minder goed of wazig gaat zien. Dit zijn twee alarmtekens waarbij u ons onmiddellijk dient te contacteren.

Enkele veelgestelde vragen

Wat is de kostprijs van een ooglidcorrectie?

De kost van een ooglidcorrectie hangt af van de aard van de ingreep (bovenste of onderste ooglidcorrectie). Op basis daarvan wordt de kostprijs besproken tijdens een raadpleging. Het ziekenfonds komt helaas zelden tussen in de kosten van een ooglidcorrectie omdat dit meestal als esthetische ingreep aanzien wordt.

Wordt een ooglidcorrectie terugbetaald?

Het ziekenfonds komt helaas zelden tussen in de kosten van een ooglidcorrectie omdat dit meestal als esthetische ingreep aanzien wordt. Wanneer er echter sprake is van een objectief aantoonbare medische reden kan u in aanmerking komen voor een vergoeding.

Hoe lang duurt een oedeem of zwelling na een ooglidcorrectie?

De zwelling na een ooglidcorrectie is het meest uitgesproken de eerste twee weken na de ingreep. Er treedt dan ook meestal een blauwe verkleuring op, die kan uitbreiden naar de onderste oogleden. Na de eerste week ben je weer redelijk toonbaar. Het definitieve resultaat zie je echter pas na een tweetal maanden.

Kan er teveel weggehaald worden bij een ooglidcorrectie?

Een normale gezonde patiënt heeft ongeveer 20 mm huid nodig tussen de wenkbrauw en de wimpers van het ooglid, om nog vlot de ogen te kunnen sluiten. Zolang we deze limieten respecteren is het dus bijna onmogelijk om teveel huid te verwijderen. We hebben in al de jaren dat we deze techniek gebruiken dan ook nog nooit teveel huid van de bovenste oogleden verwijderd.

Bij de onderste oogleden moet er wél opgepast worden: in tegenstelling tot de bovenste oogleden is er bij de onderste oogleden geen opwaartse kracht aanwezig die ze naar boven trekt. Bijgevolg hebben de onderste oogleden de neiging om bij de minste reden naar onder te gaan hangen. Dit zorgt voor wallen onder de oogleden en voor de laxiteit in de huid, en geeft al snel een rimpelig uitzicht aan de huid van de onderste oogleden.

Als we dan nog eens te veel huid zouden gaan verwijderen om de huid strakker te zetten, zal het onderste ooglid vaak sterk naar onder gaan hangen waardoor de witte onderzijde van het oog zichtbaar wordt. Dit noemt men “scleral show“: de sclera van het oog toont zich, hetgeen niet mooi is.

Daarom heeft het Goes OogCentrum de gewoonte aangenomen om nooit of bijna nooit huid weg te nemen ter hoogte van het onderste ooglid. Om dit strak te zetten gaan we eerder de hoek van het ooglid naar opzij wat aanspannen. Zo komt de huid wat strakker te zitten zonder dat we een deel moeten wegsnijden. Dit is veel natuurlijker, conservatiever, én veiliger.

Wat is de wachttijd voor een ooglidcorrectie?

De wachttijd voor een ooglidcorrectie is erg kort. De tijd tussen telefonisch contact en raadpleging zelf mag niet meer dan drie tot vier weken bedragen. Nadien zou u eveneens binnen de drie tot vier weken behandeld moeten kunnen worden.

Kan ik een litteken krijgen?

De opening in de huid van het bovenste ooglid wordt in een huidplooi gelegd, dus zal onzichtbaar worden na verloop van tijd. Vanuit een zijaanzicht van het ooglid zie je in het begin soms het laatste stukje van dit littekentje: deze zone moet u in het begin zeer goed behandelen met een totale sunblock om ervoor te zorgen dat dit mooi heelt. Aanvankelijk ziet dat lijntje wat rood, nadien wordt dit een klein fijn wit lijntje om uiteindelijk volledig te verdwijnen.

Ter hoogte van het onderste ooglid is er geen huidplooi en zal de wonde op 4 millimeter onder de wimperlijn worden gemaakt. Na een tijd zal dit lijntje ook verdwijnen, maar ook hier is het belangrijk om voor een goede bescherming tegen de zon te zorgen. Gebruik hiervoor een hoge factor zonnecrème en een degelijke zonnebril.

Voor wie is deze ingreep geschikt?

Voor deze ingreep zijn er geen leeftijdslimieten, al spreekt het voor zich dat deze ingreep niet bedoeld is voor kinderen. Zolang de patiënt in kwestie geen te droge ogen heeft en voldoet aan onze veiligheidscriteria, is hij of zij een goede kandidaat.

Er zijn zelfs 90-jarige patiënten die deze ingreep met succes hebben ondergaan! Niet enkel omwille van esthetische noodzaak, maar ook functioneel kunnen zij er sterk op vooruit gaan.

Zodra de overhangende huid van de bovenste oogleden weg is, wordt hun gezichtsveld bovenaan veel groter én valt er meer licht in het oog. Ze vermelden dan soms dat ze niet meer de indruk hebben dat ze continu onder een afdak staan, terwijl dit voor de ingreep wel het geval was.

Wanneer kan ik weer sporten na een ooglidcorrectie?

Wanneer je weer mag sporten na een ooglidcorrectie is afhankelijk van de sport die je beoefent. Normaliter mag je na het verwijderen van de hechtingen weer beginnen sporten. Beoefen je daarentegen een contactsport waarbij door contact met een medesporter de huid makkelijk beschadigt? Dan kun je beter een volledige maand wachten.

Hoe lang blijft een ooglidcorrectie goed?

Het gezegde luidt: “We draaien de klok terug, maar ze blijft tikken”. De huid die verwijderd werd komt niet terug, maar de resterende huid zal verder met de rest van het lichaam verouderen. Dat is volledig normaal.

Gemiddeld gezien zeggen onze patiënten toch dat ze minstens tien tot twintig jaar lang kunnen genieten van hun ooglidcorrectie.

Welke crème gebruiken na een ooglidcorrectie?

Wij adviseren een crème zonder irriterende stoffen zoals alcohol en parfum. Ga voor een ooglidcorrectie crème waarin juist huidherstellende ingrediënten zitten. Dat hydrateert, voedt en beschermt uw huid.

Hoe ziet de ideale verzorging na de behandeling eruit?

Na de behandeling zal u een tot twee weken dagelijks een ijsbril moeten dragen. Dit best driemaal per dag en telkens vijftien minuten lang. Dit helpt om de zwelling snel te laten verdwijnen.

Tot drie dagen na de behandeling:

  • Drink geen alcohol
  • Vermijd alle bloeddrukverhogende activiteiten
  • Neem geen douches waarbij de oogleden vochtig worden

Tot één week na de behandeling:

  • Geen contactlenzen dragen
  • Wonde reinigen met Blephadosis kompressen

Tot drie weken na de behandeling:

  • Geen make-up dragen
  • Geen zware inspanningen die druk ter hoogte van de oogleden kunnen veroorzaken

Probeer zeker ook voor voldoende (nacht)rust te zorgen en een positieve ingesteldheid te bewaren. Beide zaken kunnen bijdragen aan het herstel.

Hoe verloopt het genezingsproces?

Tijdens de eerste twee weken zullen de oogleden gezwollen zijn en een blauwe kleuring vertonen. Nadien verdwijnt deze zwelling en is het meest visuele deel van het genezingsproces voorbij. Het wondje blijft zich verder hechten en alle weefsels worden volledig gerepareerd door uw lichaam. Het definitieve resultaat komt pas na twee maanden volledig tot zijn recht.

Er zullen af en toe kleine littekens blijven, deze zijn echter zo onzichtbaar mogelijk gemaakt. We raden in dit geval Dermatix aan als littekenzalf om de kans op blijvende tekenen te minimaliseren.

Wenst u meer informatie?

Nog vragen in verband met ooglidcorrectie en/of andere oogbehandelingen? Laat het ons weten via ons contactformulier!

Maak nu je afspraak makkelijk online

Snel en eenvoudig

Wenst u meer informatie?

Laat het ons weten