Smile Ooglaser | Ooglaserbehandeling | Goes Oogcentrum
relex smile man
Al meer dan 10 jaar tevreden SMILE patiënten

SMILE ooglaserbehandeling

Wat is SMILE?

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) is een miniem invasieve en flaploze ooglaserbehandeling die heel comfortabel en stressvrij is voor de patiënt. De bovenste laag van het hoornvlies blijft intact, waardoor het oog sneller en sterker herstelt en je minder last hebt van droge ogen.

Een klein stukje weefsel (lenticule) wordt met de laser in het hoornvlies geslepen, waarna het wordt verwijderd door een uiterst kleine insnede.

De recuperatie na SMILE gaat uiterst snel. Al gauw na de ingreep kan u al opnieuw werken, douchen, of make-up aanbrengen. Sporten en autorijden kunnen vaak al de dag na de behandeling.

Ooglaser: SMILE

€ 2250 / oog

VOOR-
ONDERZOEK

Plan uw vooronderzoek voor laserchirurgie in.

Al meer dan 10 jaar tevreden SMILE patiënten

Oogcentrum Goes voerde als eerste de SMILE behandeling uit in de Benelux.
U kunt daarom op meer dan 10 jaar expertise rekenen voor deze behandeling.

Plan uw vooronderzoek in en ontdek wat we voor u kunnen betekenen!

Ontdek wat onze patiënten vinden van de SMILE behandeling.

Drie Generaties van Ooglaserbehandelingen

Ooglaserbehandelingen bestaan al bijna dertig jaar. Er waren reeds enorme verbeteringen en er werd reeds een ongelooflijke vooruitgang geboekt, meer bijzonder bij de introductie van de miniem invasieve laserchirurgie. Samengevat vatten we de evolutie samen in 3 generaties ooglasercorrecties:

 1. PRK
 2. LASIK
 3. SMILE

Waarom kiezen voor SMILE?

 • Miniem invasief en zacht met een zeer kleine insnede
 • Geen flap, waardoor minder kans op droge ogen.
 • Een erg comfortabele en stressvrije ervaring voor de patiënt
 • Snelle recuperatie en herstel binnen de eerste dagen
 • In het algemeen hoge nauwkeurigheid, voorspelbaarheid en kwaliteit van zicht.
 • Interessante behandeling voor patiënten die contactsporten uitoefenen, piloten, militairen, veiligheidspersoneel
 • Geurloze en geluidloze stille behandeling
relex smile methode

Meer weten over SMILE

Download onze brochure of contacteer ons

Enkele veelgestelde vragen

Indien u een SMILE-behandeling overweegt zit u waarschijnlijk met vele vragen. Hier vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen. Deze informatie vervangt een grondig vooronderzoek en gesprek met uw oogarts natuurlijk geenszins.

Wie komt in aanmerking voor SMILE?

SMILE corrigeert bijziendheid, astigmatisme, of beide. Net zoals bij andere laserbehandelingen moet u eerst een uitgebreid oogonderzoek ondergaan om te weten of u een goede kandidaat bent. Er zijn vele belangrijke factoren, zoals de aard en de ernst van de afwijking, de kromming en de dikte van het hoornvlies. Uw beroep en hobby’s zijn eveneens belangrijk.

SMILE kan ook een interessante optie zijn voor patiënten die aan contactsport doen, piloten, militairen en veiligheidspersoneel.

Hoe lang duurt een behandeling?

De behandeling duurt een kwartiertje, de laserbehandeling zélf slechts 29 seconden.

Bij LASEK is er ook geen flap, wat is dan het verschil met SMILE?

Bij LASEK wordt de oppervlakkige laag van het hoornvlies manueel verwijderd. Daarna wordt de diepere laag verdampt met een excimer laser. Nadelen van LASEK zijn subjectieve hinder, en een tragere genezing. Het duurt een tijdje eer het zicht stabiel is. LASEK wordt niet aangeraden bij hoge bijziendheid. Bij SMILE is er ook geen flap, maar is de genezing even snel als bij FEMTOLASIK.

Hoe bereid ik me voor?

 • Laat je contactlenzen een tijdje uit voor de ingreep
 • Gebruik geen parfum, make-up of lotions op de dag van de ingreep
 • Zorg best ook voor een chauffeur want de dag van de ingreep mag je niet met de wagen rijden

Is het veilig?

Verwikkelingen na SMILE zijn uiterst zeldzaam, maar ze kunnen nooit volledig uitgesloten worden. Tijdens het grondige vooronderzoek kan dit verder voor elk individueel geval besproken worden.

Wat gebeurt er na de ingreep?

Vlak na de ingreep gaat u best opnieuw naar huis om wat te rusten. De eerste drie uren kan er matige hinder optreden, nadien herstelt het zicht zich al snel. Er worden ontsmettende en bevochtigende oogdruppels voorgeschreven die u best vlak na de ingreep al gebruikt.

We zien u graag de dag nadien al op controle. Nadien moet u slechts na 1 maand en na 1 jaar op controle komen.

Wanneer kan ik opnieuw vlot functioneren?

Elk genezingsproces is verschillend, maar meestal is het zicht na één tot twee dagen al redelijk goed. In de meeste gevallen kan u dan al met de wagen rijden, werken, of sporten zonder uw bril of contactlenzen.

Waarom is 'SMILE' zo zacht voor mijn ogen?

De opening die nodig is om de Lenticule te verwijderen is kleiner dan bij vroegere en oudere procedures, waardoor de structuur van het hoornvlies meer intact blijft. Het contactglas waardoorheen de laserspot vallen past zich ook aan de kromming van het hoornvlies aan, waardoor de behandeling volledig pijnloos is.

Wat mag ik na de ingreep niet doen?

De dag zelf rust u best nog even uit. In de eerste uren kan er zich wat hinder voordoen, het zicht zal echter snel herstellen. Meestal is het zicht na één of twee dagen redelijk goed en kan er al terug met de wagen gereden worden. Sporten zonder bril of contactlenzen is dan zelfs al mogelijk.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Smile ooglaseren is oogchirurgie. De kans dat er verwikkelingen optreden is uiterst zeldzaam, maar vermits het een ingreep betreft is de kans nooit 0%, We vergeljken het graag met de risico’s tijdens een autorit: de kans op een ongeval vermindert naargelang de chauffeur meer ervaring heeft, een veilige en goed gecontroleerde wagen heeft, en alle regels respecteert. Zo is het ook met ooglaseren: de kans op een complicatie is al heel laag, en ze vermindert nog naargelang we meer ervaring we hebben, en betere en goed gecontroleerde apparatuur we gebruiken.

Wenst u meer informatie?

Nog vragen in verband met SMILE en/of andere oogbehandelingen? Laat het ons weten via ons contactformulier!

Maak nu je afspraak makkelijk online

Snel en eenvoudig

Wenst u meer informatie?

Laat het ons weten