Cataract | Behandeling van Grijze Staar | Goes Oogcentrum
cataract operatie grijze staar overzicht
Veilige & moderne staaroperaties

Cataract (of Grijze staar)

Wat is cataract?

Cataract, ook grijze staar genoemd, is een natuurlijke vertroebeling van de ooglens. Een gezonde lens is helder en doorzichtig, doch wanneer de lens vertroebelt en er cataract ontstaat, wordt het invallende licht tegengehouden. Hierdoor vermindert uw zicht.

Hoe wordt cataract behandeld?

De enige mogelijkheid om cataract te behandelen, is het vervangen van de troebele ooglens door een heldere kunstlens. Indien u cataract niet opereert, kan dit leiden tot blindheid.

Enkele feiten op een rij

 • Staaroperatie is een van de veiligste ingrepen die kunnen plaatsvinden op het menselijk lichaam.
 • Meer dan 1.3 miljoen cataractingrepen vinden jaarlijks plaats in de Verenigde Staten alleen al, en meer dan 80.000 per jaar in België. In totaal werden reeds meer dan 20 miljoen mensen van cataract geopereerd.
 • Op dit moment is de staaroperatie een van de meest voorkomende chirurgische ingrepen ter wereld.
 • Terwijl het een redelijk technische ingreep is voor het operatieteam, ondervindt de patiënt geen of slechts geringe hinder, is de ingreep pijnloos, en duurt hij meestal niet langer dan een kwartiertje.

Cataractchirurgie Multifocaal

€2925 / oog

VOOR-
ONDERZOEK

Plan uw vooronderzoek voor cataractchirurgie in.

Wat zijn de oorzaken van cataract?

Onderzoekers zijn van mening dat er meerdere oorzaken van cataract zijn. Ouderdom is veruit de belangrijkste oorzaak. Daarom zijn 90 % van alle cataractpatiënten dan ook ouder dan 60 jaar. De gemiddelde leeftijd van onze cataractpatiënt is 73 jaar.

Maar wist u dat cataract ook kan voorkomen bij pasgeboren kinderen of bij jongeren? In dit geval spreken we dan van aangeboren cataract, congenitaal of juveniel staar. Vaak zijn genetische factoren mee de oorzaak, maar ook metabole aandoeningen, eenzijdige voeding, malabsorptieproblemen (bijvoorbeeld na chirurgie voor zwaarlijvigheid) of vitaminegebrek kunnen cataract veroorzaken.

Blootstelling aan UV-stralen zou mogelijk ook een schadelijk invloed hebben, waardoor mensen die vaak aan de zon blootgesteld werden sneller cataract zullen ontwikkelen. Het frequente gebruik van een zonnebril  zou hier dus wel een beschermende rol kunnen spelen. Ook is er een vermoeden dat een dieet rijk aan groenten en fruit, en het gebruik van anti-oxidantia, de evolutie van cataract zou kunnen vertragen.

Wanneer de aandoening evolueert, zal iedereen ooit het ogenblik bereiken waarop een vermindering van het zicht optreedt, waardoor hij na een tijdje niet meer voldoende zal zien om zijn dagdagelijkse bezigheden naar behoren te verrichten.

Wat zijn de klachten bij cataract?

De eerste hinder die u ondervindt, is meestal erg beperkt. U kan merken dat het licht van de zon of van een lamp te fel wordt, waardoor u cirkels rond deze voorwerpen ziet.

Ook ’s nachts kan u merken dat de koplampen van de tegenliggers plots meer halo’s veroorzaken dan voorheen. Nadien kan u een vermindering in de scherpte van voorwerpen, of een lichte vertroebeling van kleuren gewaarworden.

Nog vragen?

Krijg een antwoord op uw vragen op onze FAQ pagina! 

Wat is een staaroperatie?

Een staaroperatie is de enige mogelijkheid om staar, ook wel cataract genoemd, te behandelen. Bij een staaroperatie wordt de troebele lens vervangen door een heldere kunstlens. lensimplantatie gebeurt altijd maar aan één oog tegelijk. Indien u staar niet laat opereren kan dit leiden tot blindheid.

In het Goes Oogcentrum zijn onze oogartsen al jaren gespecialiseerd in de behandeling van cataract of staar. In ons oogcentrum volgen we nauwlettend de allernieuwste operatietechnieken op en passen we ze onmiddellijk toe in de praktijk. Ook al evolueren die technieken soms razendsnel, wij zijn telkens up-to-date. Zo kunnen we altijd de meest professionele behandelingen uitvoeren.

Voor veilige staaroperaties bent u bij het Goes Oogcentrum zeker aan het juiste adres. Wij koppelen onze technische kennis en ervaring aan een warm en menselijk patiëntencontact. Dat is immers de basis voor een goed operatieresultaat en een tevreden patiënt.

Onderzoek voor een cataract operatie

De diagnose wordt gesteld aan de hand van een grondig oogonderzoek.

De volgende onderzoeken worden uitgevoerd :

 • Biomicroscopisch onderzoek
 • Meting van de lengte van het oog
 • Bepaling van de kromming van het oog
 • Gezichtsveldonderzoek
 • Testen van de contrastgevoeligheid
 • Indien nodig bijkomende onderzoeken

Aan de hand van deze gegevens kan de sterkte van de kunstlens bepaald worden, en kunnen mogelijke andere oorzaken voor het slechte zicht opgespoord worden.

Hoe verloopt een cataractingreep of staaroperatie?

Een cataractingreep of staaroperatie, hoe verloopt dit soort ingrepen eigenlijk? Voor onze specialisten is dit een routine ingreep. Maar voor een patiënt is het een belangrijke ingreep, u heeft immers slechts één paar ogen.

Voor de operatie

Vul zorgvuldig de vragenlijst in. Hoe meer wij weten over uw medische en oogheelkundige geschiedenis, hoe beter alles zal verlopen. Bent u allergisch aan iets? Dan dient u ons hiervan op de hoogte te brengen.

Zorg ervoor dat u geen make-up, nagellak of dagcrème draagt.

Bij aankomst in het centrum geeft u uw vragenlijst en meegebrachte geneesmiddelen af. U wordt nadien naar de wachtkamer gebracht en uw kledij wordt veilig opgeborgen. Indien u nog geen kalmerende medicatie genomen heeft, krijgt u dergelijk pilletje zodat de ingreep vlot en zorgeloos kan verlopen. Wij zullen u een schort en mutsje geven om aantrekken.

Net voor de operatie zullen we oogdruppels aanbrengen. Dit zorgt ervoor dat uw pupil goed wordt gedilateerd (groot maken van de pupil). Dit kan even branderig of warm aanvoelen. Om zeker te zijn dat de pupillen goed dilateren, kan het even duren voor u aan de beurt komt.

Verloop van de operatie

Concreet verloopt een cataractoperatie als volgt:

 1. Eerst wordt er met de Catalys Femtosecond laser met een nauwkeurigheid van 1/100 van een millimeter een opening in het lenskapsel gemaakt, waarna de lens in miljoenen stukjes wordt verdeeld. Nadien gaat de patient naar de operatiekamer.
 2. Na dilatatie van de pupil krijgt de patient verdovende druppels op het oog. Er wordt géén inspuiting gegeven.
 3. Het aangezicht en het oog worden ontsmet met isobetadine. Er wordt een steriele doek op het aangezicht gekleefd, waarna de wimpers worden afgeplakt met een steriele doorzichtige kleefpleister.
 4. Er worden twee kleine (1,2 mm) en één hoofdincisie (2,4 mm) gemaakt.
 5. Miljoenen kleine lensfragmenten worden opgezogen met een phaco-emulsificatieapparaat.
 6. Nadat zowel de kern als de schors van de lens is verwijderd, wordt de nieuwe implantlens in het oorspronkelijke lenskapsel geplaatst. Waar dat we bij een ICL achter de lens en de voor iris (pupil) een extra lens (ICL) zetten, gaan we bij cataract of staar de eigen lens, die achter de pupil of iris zit, verwijderen en vervangen door een kunstlens.
 7. Op het einde is er geen hechting nodig: de openingen in het oog zijn zo klein dat ze spontaan sluiten.
 8. Nadien wordt het steriele doek verwijderd, het aangezicht gereinigd en kan de patient na het drinken van een lekker welverdiend tasje koffie huiswaarts gaan. Na enkele uren zullen de meeste patiënten al een functioneel zicht ervaren.

Richtlijnen tijdens de operatie

Tijdens de operatie zal u in een comfortabele stoel platliggen. De microscoop zal boven het oog gehouden worden. De anesthesist/reanimator is steeds aanwezig en start met uw bloeddruk te meten. U krijgt ook een klein toestelletje over uw vingers geschoven zodat hij onder meer uw hartslag en bloedsomloop nauwgezet kan opvolgen.

De plaatselijke verdoving is simpelweg met enkele oogdruppels, het grote voordeel hiervan is dat er geen naald aan te pas komt en het oog sneller goed zal zien.

Tijdens de operatie moet u steeds naar het lichtje kijken en rustig blijven liggen. In het begin zal het licht wat storend overkomen aangezien uw pupillen wijd open staan en het licht fel in het oog valt. Na enkele minuutjes zal u hier volledig aan gewend zijn.

De verpleegster zal uw oogleden ontsmetten. Indien u dit voelt prikkelen, verwittig ons dan zeker. Met enkele druppeltjes in het oog wordt dit volledig verholpen.

Het is belangrijk om stil te blijven liggen. Indien dit niet mogelijk is, door bijvoorbeeld een hoestbui of jeuk, laat dit dan weten. Kom zelf niet aan uw aangezicht want dit zal de steriliteit verbreken.

De staaroperatie is volledig pijnloos. Dit sluit natuurlijk niet uit dat u iets kan voelen of soms iets vaag kan zien (kleuren, licht, bewegingen…). Indien u toch iets pijnlijks voelt, laat dit dan weten. Een extra verdoving is altijd mogelijk. Voor u het weet is de staaroperatie begonnen én beëindigd.

Na de operatie

Op het einde van de operatie zal wat extra antibiotica aangebracht worden ter bescherming tegen infecties. De verpleegster zal u nadien ook uitgebreid uitleggen wat u nu verder mag en moet doen. U krijgt een oogschelp dat u de eerste 2-3 nachten dient te dragen. Overdag hoeft dit echter niet. U zal ook een video-opname meekrijgen waarop alles 15 maal vergroot is.

Door de druppelverdoving heeft u waarschijnlijk nog even een wazig zicht. Hierdoor is het belangrijk dat iemand u ophaalt in het centrum na de ingreep. Het wazige zicht zal maximum 10 uur duren. U mag echter wel al uw oog gebruiken. Ook dubbelzien na de ingreep, tranende ogen vlak na de ingreep etc is meestal volledig normaal. De dag na de ingreep wordt uw oog gecontroleerd, dus maak u maar geen zorgen als het zicht niet onmiddellijk beter is. De dag na de operatie mag u al terug met de wagen rijden.

Een staaroperatie is ten onrechte angstaanjagend. Het is een veilige, pijnloze en nauwkeurige ingreep dat uw leven een stuk aangenamer zal maken.

Complicaties en redenen tot ongerustheid

Cataractheelkunde is één van de meest succesvolle ingrepen op dit moment. Opdat de ingreep onder de meest ideale omstandigheden zou plaatsvinden, vragen we u tevoren uw huisarts te contacteren, die zijn goedkeuring over de ingreep zal geven, en u eventueel kan helpen bij het beantwoorden van de medische vragenlijst. Tevens zal hij een routine-bloedonderzoek en ECG uitvoeren. Het resultaat van deze test mag u, samen met de ingevulde medische vragenlijst, de operatiedag zélf meebrengen.

Bij een algemene anesthesie zal uw huisarts, afhankelijk van uw leeftijd, een meer uitgebreid onderzoek plannen. U mag eveneens uw dagelijkse medicatie innemen.

Zoals bij elke chirurgische ingreep kunnen er echter ook complicaties optreden. Deze complicaties, zoals:

 • een inwendige oogontsteking
 • hoornvliesvertroebeling
 • netvlieszwelling
 • netvliesloslating

e.a. kunnen optreden tijdens of na de ingreep, ondanks de beste zorgen die aan uw ingreep worden besteed.

Bij de minste ongerustheid dient u ons dan ook zo snel mogelijk te verwittigen. Redenen tot ongerustheid zijn:

 • een plotse vermindering van uw zicht
 • toenemende pijn
 • toenemende roodheid

Nazorg: Herstel na de operatie

Na de ingreep mag u in principe uw oog trachten te gebruiken. U mag alle activiteiten waarbij er geen verhoogd risico op infectie is onmiddellijk opnieuw uitvoeren. Dus ook tv kijken of naar uw computerscherm zien.

In het algemeen kan u stellen dat alle activiteiten waarbij er een stuwing ter hoogte van het oog optreedt, en alle activiteiten waarbij u felle schokken oploopt, dienen te worden vermeden.

Zwemmen wordt best een tweetal weken uitgesteld, en bij het douchen dient u ervoor te zorgen dat er geen vuil water in het oog kan belanden.

Om te voorkomen dat er een besmetting zou plaatsvinden, dient u na de ingreep een maand lang oogdruppels te gebruiken: 3x per dag 1 druppel in het geopereerde oog, gedurende een maand. ’s Nachts dient u gedurende één week een oogschelp te gebruiken.

Wat doe ik met mijn oude bril? Het brilglas van mijn geopereerde oog is immers niet meer correct! Hiervoor neemt u best contact op met uw opticien. Hij zal op uw vraag het brilglas aan de kant van het geopereerde oog vervangen door een neutraal glas. Hierdoor kan u toch nog zonder problemen uw bril blijven dragen, totdat het definitieve glas na ongeveer één maand zal worden voorgeschreven.

Wanneer u al deze richtlijnen nauwkeurig opvolgt, zal de recuperatie erg vlot verlopen!

Toekomst visie

Veel meer dan vroeger wordt er nu gebruik gemaakt van specifieke op maat berekende implantlenzen.

Zo zijn de standaard implantlenzen aspherisch, of gebruiken we multifocale of torische implantlenzen. Met torische implantlenzen wordt het zicht in de verte zonder bril zo maximaal mogelijk, met multifocale implantlenzen trachten we u ook van dichtbij zonder bril te krijgen.

Tevens wordt de insnede in het oog steeds kleiner en kleiner. Een tiental jaren geleden bedroeg deze nog 3.2 mm, in 2011 nog slechts 2.2 mm.

Besluit

Cataractchirurgie is een erg dankbare ingreep, zowel voor de patiënt als voor de oogchirurg zélf.

We hebben geluk in een westerse wereld te leven waar het mogelijk is deze technieken te gebruiken om onze patiënten te helpen.

Door een optimale wisselwerking tussen patiënt en arts dient alles in het licht gesteld te worden om van deze ingreep een unieke ervaring te maken, met een vernieuwde en heldere kijk op de wereld als gevolg!

Maak nu je afspraak makkelijk online

Snel en eenvoudig

Wenst u meer informatie?

Laat het ons weten