Staaroperatie | Cataract Operatie | Goes OogCentrum
staaroperatie cataract operatie
Moderne Staaroperatie

Staaroperatie (Cataract operatie)

Wat is een staaroperatie?

Een staaroperatie is de enige mogelijkheid om staar, ook wel cataract genoemd, te behandelen. Bij een staaroperatie wordt de troebele lens vervangen door een heldere kunstlens. De ingreep gebeurt altijd maar aan één oog tegelijk. Indien u staar niet laat opereren kan dit leiden tot blindheid.

In het Goes Oogcentrum zijn onze oogartsen al jaren gespecialiseerd in de behandeling van cataract of grijze staar. In ons oogcentrum volgen we nauwlettend de allernieuwste operatietechnieken op en passen we ze onmiddellijk toe in de praktijk. Ook al evolueren die technieken soms razendsnel, wij zijn telkens up-to-date. Zo kunnen we altijd de meest professionele behandelingen uitvoeren.

Voor veilige staaroperaties bent u bij het Goes Oogcentrum zeker aan het juiste adres. Wij koppelen onze technische kennis en ervaring aan een warm en menselijk patiëntencontact. Dat is immers de basis voor een goed operatieresultaat en een tevreden patiënt.

Wat is staar?

Cataract, ook ‘grijze staar’ genoemd, is een natuurlijke vertroebeling van de lens. De lens van het menselijk oog bevindt zicht nét achter het regenboogvlies of de iris, het gekleurde deel van uw oog. De lens heeft als doel het invallende licht te bundelen, en op het netvlies, achteraan in uw oog, te projecteren. Een gezonde lens is helder, doch wanneer de lens vertroebelt en er cataract ontstaat, wordt het invallende licht tegengehouden. Hierdoor vermindert uw zicht.

Onderzoekers zijn van mening dat er meerdere oorzaken van cataract zijn. Ouderdom is veruit de belangrijkste oorzaak. Daarom zijn 90 % van alle cataractpatiënten dan ook ouder dan 60 jaar. De gemiddelde leeftijd van onze cataractpatiënt is 74 jaar.

Blootstelling aan UV-stralen zou mogelijk ook een schadelijk invloed hebben, waardoor mensen die vaak aan de zon blootgesteld werden sneller cataract zullen ontwikkelen. Het frequente gebruik van een zonnebril  zou hier dus wel een beschermende rol kunnen spelen. Ook is er een vermoeden dat een dieet rijk aan groenten en fruit, en het gebruik van anti-oxidantia, de evolutie van cataract zou kunnen vertragen.

Wanneer de aandoening evolueert, zal iedereen ooit het ogenblik bereiken waarop een vermindering van het zicht optreedt, waardoor hij na een tijdje niet meer voldoende zal zien om zijn dagdagelijkse bezigheden naar behoren te verrichten.

Cataractchirurgie Multifocaal

€2500 / oog

ONLINE AFSPRAAK

Een afspraak maken was nog nooit zo eenvoudig

Typische klachten bij cataract

De eerste hinder die u ondervindt, is meestal erg beperkt. U kan merken dat het licht van de zon of van een lamp te fel wordt, waardoor u cirkels rond deze voorwerpen ziet.

Ook ’s nachts kan u merken dat de koplampen van de tegenliggers plots meer halo’s veroorzaken dan voorheen. Nadien kan u een vermindering in de scherpte van voorwerpen, of een lichte vertroebeling van kleuren gewaarworden.

Onderzoek voor de operatie

De diagnose wordt gesteld aan de hand van een grondig oogonderzoek.

De volgende onderzoeken worden uitgevoerd :

  • Biomicroscopisch onderzoek
  • Meting van de lengte van het oog
  • Bepaling van de kromming van het oog
  • Gezichtsveldonderzoek
  • Testen van de contrastgevoeligheid
  • + indien nodig bijkomende onderzoeken

Aan de hand van deze gegevens  kan de sterkte van de kunstlens bepaald worden, en kunnen mogelijke andere oorzaken voor het slechte zicht opgespoord worden.

Hoe verloopt een cataractingreep of staaroperatie?

Een cataractingreep of staaroperatie, hoe verloopt dit soort ingrepen eigenlijk? Voor onze specialisten is dit een routine ingreep. Maar voor een patiënt is het een belangrijke ingreep, u heeft immers slechts één paar ogen.

Resultaten Staaroperatie

Staaroperatie is één van de veiligste ingrepen die kunnen plaatsvinden op het menselijk lichaam.

Meer dan 1.3 miljoen cataractingrepen vinden jaarlijks plaats in de Verenigde Staten alleen al, en meer dan 80.000 per jaar in België. In totaal werden reeds meer dan 20 miljoen mensen van cataract geopereerd.

Op dit moment is de staaroperatie een van de meest uitgevoerde chirurgische ingrepen ter wereld.

Terwijl het een redelijk technische ingreep is voor het operatieteam, ondervindt de patiënt geen of slechts geringe hinder, is de ingreep pijnloos, en duurt hij meestal niet langer dan een kwartiertje.

Complicaties

Cataractheelkunde is één van de meest succesvolle ingrepen op dit moment. Opdat de ingreep onder de meest ideale omstandigheden zou plaatsvinden, vragen we u tevoren uw huisarts te contacteren, die zijn goedkeuring over de ingreep zal geven, en u eventueel kan helpen bij het beantwoorden van de medische vragenlijst. Tevens zal hij een routine-bloedonderzoek en ECG uitvoeren. Het resultaat van deze test mag u, samen met de ingevulde medische vragenlijst, de operatiedag zélf meebrengen.

Bij een algemene anesthesie zal uw huisarts, afhankelijk van uw leeftijd, een meer uitgebreid onderzoek plannen. U mag eveneens uw dagelijkse medicatie innemen.

Zoals bij elke chirurgische ingreep kunnen er echter ook complicaties optreden. Deze complicaties, zoals een inwendige oogontsteking, hoornvliesvertroebeling, netvlieszwelling, netvliesloslating, e.a. kunnen optreden tijdens of na de ingreep, ondanks de beste zorgen die aan uw ingreep worden besteed.

Bij de minste ongerustheid dient u ons dan ook zo snel mogelijk te verwittigen. Redenen tot ongerustheid zijn een plotse vermindering van uw zicht, en toenemende pijn of roodheid.

Nazorg – Na de operatie

In het algemeen kan u stellen dat alle activiteiten waarbij er een stuwing ter hoogte van het oog optreedt, en alle activiteiten waarbij u felle schokken oploopt, dienen te worden vermeden.

Zwemmen wordt best een tweetal weken uitgesteld, en bij het douchen dient u ervoor te zorgen dat er geen vuil water in het oog kan belanden.

Om te voorkomen dat er een besmetting zou plaatsvinden, dient u na de ingreep een maand lang oogdruppels te gebruiken: 3x per dag 1 druppel in het geopereerde oog, gedurende een maand. ’s Nachts dient u gedurende één week een oogschelp te gebruiken.

Wat doe ik met mijn oude bril? Het brilglas van mijn geopereerde oog is immers niet meer correct! Hiervoor neemt u best contact op met uw opticien. Hij zal op uw vraag het brilglas aan de kant van het geopereerde oog vervangen door een neutraal glas. Hierdoor kan u toch nog zonder problemen uw bril blijven dragen, totdat het definitieve glas na ongeveer één maand zal worden voorgeschreven.

Wanneer u al deze richtlijnen nauwkeurig opvolgt, zal de recuperatie erg vlot verlopen..

Toekomst visie

Veel meer dan vroeger wordt er nu gebruik gemaakt van specifieke op maat berekende implantlenzen.

Zo zijn de standaard implantlenzen aspherisch, of gebruiken we multifocale of torische implantlenzen. Met torische implantlenzen wordt het zicht in de verte zonder bril zo maximaal mogelijk, met multifocale implantlenzen trachten we u ook van dichtbij zonder bril te krijgen.

Tevens wordt de insnede in het oog steeds kleiner en kleiner. Een tiental jaren geleden bedroeg deze nog 3.2 mm, in 2011 nog slechts 2.2 mm.

Besluit

Cataractchirurgie is een erg dankbare ingreep, zowel voor de patiënt als voor de oogchirurg zélf.

We hebben geluk in een westerse wereld te leven waar het mogelijk is deze technieken te gebruiken om onze patiënten te helpen.

Door een optimale wisselwerking tussen patiënt en arts dient alles in het licht gesteld te worden om van deze ingreep een unieke ervaring te maken, met een vernieuwde en heldere kijk op de wereld als gevolg!

 

Nog vragen?

Krijg een antwoord op uw vragen op onze FAQ pagina! 

Maak nu je afspraak makkelijk online

Snel en eenvoudig

Wenst u meer informatie?

Laat het ons weten