Femtolasik - Oogcentrum Goes
Goed zien zonder bril

Femtolasik

De laatste jaren ondergingen miljoenen patiënten een laserbehandeling of oogoperatie. De resultaten zijn ronduit indrukwekkend. 

In het Goes OogCentrum worden de meest moderne technieken toegepast. Tijdens het vooronderzoek wordt besproken welke techniek in uw situatie wordt aangeraden. Voor- en nadelen worden zeer openlijk en eerlijk overlegd zodat u weloverwogen een beslissing kan nemen. De verschillende technieken worden hieronder kort samengevat.

Afwijkingen die kunnen worden behandeld door refractiechirurgie zijn bijziendheid, verziendheid en cylinderafwijkingen (astigmatisme). De laser kan immers zowel het hoornvlies vlakker maken, zoals bij bijziendheid, of steiler, zoals bij verziendheid.

Wist u trouwens dat 39 % van alle oogartsen die laserchirurgie uitvoeren zichzelf al liet laseren? 36 % behandelde zijn echtgeno(o)t(e), 19 % behandelde zijn kinderen, hetgeen heel veel meer is dan in de rest van de bevolking.

Femtolasik Visumax

€1750 / oog

Wenst u meer informatie?

Laat het ons weten

Geschiedenis

De geschiedenis van de laserchirurgie begon met de erg populaire ‘krasjes’. Het hoornvlies werd afgevlakt door met een diamantmesje verschillende krasjes in het hoornvlies te maken.
 
Nadien kwam de PRK methode met de ‘excimerlaser’. Het hoornvlies werd nog steeds afgevlakt, doch nu doordat weefsel van het hoornvlies verdampt werd, zonder krasjes. De behandeling was goed en nauwkeurig, doch de genezing verliep erg traag, soms met enige hinder.
 
Bij ‘LASIK’ werd er eerst met een mesje manueel een flap gemaakt, waarna de behandeling met de excimerlaser onder deze flap plaatsvond. Deze behandeling was even nauwkeurig, en de genezing quasi onmiddellijk. Ze is inmiddels eveneens voorbijgestreefd.
 
Sinds de komst van de femtosecond laser wordt deze flap immers niet meer met het mes gemaakt, doch computergestuurd met een uiterst nauwkeurige laser. Deze methode noemen we ‘FEMTOLASIK’. Opnieuw verbeterde kwaliteit, en vooral toegenomen veiligheid.
 
Sinds de komst van SMILE techniek gebruiken we nu meestal enkel nog deze nauwkeurige femtosecond laser om de ganse behandeling uit te voeren. SMILE ooglaseren is het neusje van de zalm en de allerlaatste evolutie in de razendsnel evoluerende wereld van de laserchirurgie.

Lasik

Bij een ‘Lasik’-behandeling gebruiken we dezelfde techniek als bij een ‘Femtolasik’-behandeling, met als verschil dat het flapje met een mesje wordt gecreëerd in plaats van met de laser. Nadat het flapje wordt gemaakt, wordt de kromming van het hoornvlies aangepast door een ‘excimer’laser.

De hinder vlak na een ‘lasik’-behandeling is iets groter dan bij een ‘femtolasik’-behandeling. De diepte van de flap kan iets minder nauwkeurig worden bepaald. In het algemeen wordt aanvaard dat deze techniek waarschijnlijk helemaal wordt vervangen door de meer moderne ‘Femtolasik’-behandeling.

Lasek

Bij een lasekbehandeling zal er, in tegenstelling tot bij femtolasik en lasik, geen flap worden gemaakt in het hoornvlies. Een oppervlakkig laagje cellen wordt manueel opzijgeschoven, waarna een excimerlaser, die wordt gecontroleerd door een computer, wordt geprogrammeerd om een nauwkeurig berekende laserbehandeling van het hoornvliesoppervlak uit te voeren. Nadien worden de cellen opnieuw over het hoornvlies geschoven, en wordt een contactlens op het oog geplaatst.
 
Voordeel van deze techniek is het weinig ingrijpende karakter van de behandeling: er moet immers geen flap gemaakt worden. Nadeel is de langere recuperatietijd. In de praktijk wordt deze techniek vooral voorbehouden voor patiënten waarbij een femtolasik-behandeling niet mogelijk is. De resultaten van de verschillende technieken zijn op langere termijn allemaal echter perfect met elkaar vergelijkbaar.

Femtolasik met de Zeiss Visumax laser

De ‘femtolasik’behandeling is de opvolger van de stilaan voorbijgestreefde ‘lasik’-behandeling. Bij een ‘Lasik’-behandeling werd vroeger eerst een flap gemaakt met een mesje, en werd het hoornvlies nadien behandeld met de excimerlaser.

Tijdens een ‘Femto-Lasik’-behandeling echter wordt de flap gemaakt met een ‘femtolaser’, in plaats van een mesje.
Daarom spreekt men ook vaak over een ‘All-Laser’-Lasik’ : er wordt enkel en alleen een laser gebruikt, er komt geen mesje meer aan te pas. Zodra de flap gemaakt is, wordt hij opzij getild, en wordt het oppervlak van het hoornvlies aangepast door middel van een laserstraal. Nadien wordt de hoornvliesflap opnieuw op zijn natuurlijke plaats gelegd, waar hij zich spontaan opnieuw zal vasthechten. Na de laserbehandeling zal het nieuwe hoornvliesoppervlak het beeld veel scherper projecteren op het netvlies.

Voor deze femtolasikprocedure hebben we het voorrecht gebruik te maken van de Visumax laser van Carl Zeiss. Deze firma is gekend over de ganse wereld, en heeft meer dan 160 jaar ervaring in het ontwikkelen van optische hulpmiddelen.
De continu hoge kwaliteit en ervaring van Carl Zeiss is dan ook een extra troef om de ideale hoornvliesflap te maken.

Een femtosecond laser werkt met extreem korte infrarode laserpulsen. Eén puls duurt 1 femtoseconde,
of 0.000000000000001 seconde (10 –15 seconde). Elke laserpuls produceert een microscopisch klein gasbelletje waardoor het omliggende weefsel van elkaar wordt gescheiden. Duizenden microscopisch gestuurde gasbelletjes voegen zich samen om een uiterst precieze hoornvliesflap te maken. Extra troeven van de Zeiss Visumax laser zijn de enorm snelle lasersnelheid (500 kHz) en de lage energie die nodig is om de flap te maken.

Enkele voordelen van de femtolaser ten opzichte van een klassieke lasikbehandeling worden hieronder opgesomd :

Toegenomen veiligheid: De Visumax Femtosecond-laser gebruikt extreem weinig energie, zeker in vergelijking tot andere femtosecond-lasers. En hoe minder energie we gebruiken, hoe nauwkeuriger de diepte van de flap kan bepaald worden, terwijl de naburige zones onaangeroerd blijven. Het gebruik van een femtosecond laser is dan ook de veiligste manier om op accurate wijze aan laserchirurgie te doen.
Toegenomen indicaties: Laserchirurgie voor patiënten met een dun hoornvlies of hoge bijziendheid was vroeger twijfelachtig. De VisuMax Zeiss laser geeft hier meer kansen omdat de sturing van de laser nauwkeuriger en dus meer voorspelbaar is. De laser maakt immers een zeer precieze flap aan, en dit op een diepte die nauwkeuriger bepaald kan worden dan met een mesje.
Toegenomen comfort: De kromming van het contactoppervlak van deze laser is gebogen op eenzelfde manier als ons eigen hoornvlies. Op die manier is er tijdens de behandeling geen (tijdelijk) gezichtsverlies meer, dit in tegenstelling tot de klassieke lasikbehandeling, of andere femtolasers, waarbij het zicht tijdens de behandeling volledig wegvalt en de patiënt een erg onaangenaam gevoel gewaarwordt. Bij een femtolasikbehandeling is er in het algemeen zeer weinig hinder, zowel tijdens als na de behandeling. De recuperatie is dan ook enorm snel, nog sneller dan na een klassieke lasikbehandeling.

Het vooronderzoek

Het vooronderzoek heeft 2 doelen: uitsluiten van oogaandoeningen en bepalen van het risico op een bijwerking na de behandeling. Indien het vooronderzoek normaal is en geen nadelen worden gevonden, bepalen we samen met u de meest geschikte behandelprocedure.

In het Goes OogCentrum zijn reeds tienduizenden behandelingen verricht. Veiligheid is steeds prioriteit nr. 1 geweest als het over laserchirurgie of oogchirurgie ging. Uw zicht is immers uw kostbaarste bezit ! Het Goes OogCentrum maakt daarom dan ook gebruik van de meest moderne apparaten en technieken om uw ingreep zo veilig als mogelijk te laten verlopen.

Het ganse oog wordt in kaart gebracht tijdens het vooronderzoek :

objectieve en subjectieve refractie
drukmeting
netvliesonderzoek
gezichtsveldonderzoek
telling van het aantal endotheelcellen
bepaling van de lengte van het oog
driedimensionale topografie van voorzijde en achterzijde van het hoornvlies
meting van de pupilgrootte
wavefrontmeting
biomicroscopisch onderzoek
bepaling van de sferische aberratie van het oog
Indien er nadelige factoren worden ontdekt, worden deze openlijk met u besproken, en wordt in vele gevallen een behandeling afgeraden. Dit om zeldzame complicaties te voorkomen.

Een laserbehandeling kan de afhankelijkheid van een bril of contactlenzen enorm doen afnemen. De mogelijkheid bestaat echter dat u in zeldzame omstandigheden toch nog een lichte bril of contactlenzen nodig zou hebben. Dit is vooral van toepassing wanneer u ouder bent dan 45 jaar, waarbij het mogelijk is dat u nog een leesbril zou moeten dragen. Wanneer u na de behandeling een over- of een ondercorrectie zou vertonen, kan een eventuele herbehandeling overwogen worden.

Na bepaalde technieken kunnen patiënten eventueel halo’s of schitteringen rondom lichten, vooral in de duisternis, waarnemen.

Andere patiënten kunnen droge ogen vertonen na laserbehandelingen, hetgeen meestal wordt verholpen door middel van toedienen van kunstmatige tranen. Dit probleem lost zichzelf meestal spontaan op in de weken tot maanden na de laserbehandeling. In zeldzame gevallen kunnen de symptomen van droge ogen echter een ernstigere vorm aannemen, vooral bij die patiënten die reeds voor de laserbehandeling problemen van droge ogen vertoonden. In ernstige gevallen kan steeds overwogen worden om punctumplugs in de traanwegen aan te brengen om de klachten van droge ogen te verminderen.

In zeer zeldzame gevallen kan iemand een daling hebben van het gezichtsvermogen van het oog. Dit betekent dat het beste zicht dat u kan verkrijgen na de laserbehandeling met contactlenzen of bril iets minder zou kunnen zijn dan het beste zicht dat u had voor de laserbehandeling met contactlenzen of bril.

Zeer zelden kan een infectie van het hoornvlies problemen veroorzaken na een laserbehandeling. Deze complicatie dient meestal te worden behandeld door middel van antibiotische druppels en/of medicatie.

Vergeet echter niet dat laserchirurgie tot de groep van operaties behoort waarover de patiënten relatief het meest tevreden zijn.

Veel gestelde vragen

Wat is een 'gepersonaliseerde laserbehandeling'?

Een ‘gepersonaliseerde’ behandeling is een behandeling die op maat wordt uitgevoerd. Deze behandeling is uniek voor uw oog. Een ander oog kan dus nooit identiek dezelfde behandeling ondergaan.

Wie is de ideale kandidaat

Wie is de ideale kandidaat?
Om een goede laserkandidaat te zijn, dient u een stabiele afwijking te hebben gedurende de laatste paar jaar. U moet 18 jaar zijn of ouder. U mag evenmin belangrijke oogaandoeningen vertonen. En vanzelfsprekend dient u eveneens de mogelijke risico’s en bijwerkingen van een behandeling te kennen.

Is de behandeling pijnlijk?

Onze behandelingen zijn pijnloos. Een lasek-ingreep kan soms wat irritatie met zich meebrengen doch dit verdwijnt na enkele dagen.

Is de behandeling stabiel?

Indien er negatieve effecten op lange termijn zouden opduiken uit de literatuur vallen deze meestal toe te schrijven aan een foute indicatiestelling tijdens het vooronderzoek. Daarom kan het belang van een zeer grondig voorbereidend onderzoek, gebruik makend van moderne apparatuur, niet onderschat worden. Het effect van de behandeling zou in de verte stabiel moeten zijn. Dichtbij kan het zicht verminderen in de loop van het leven, net zoals het zou verminderen bij patiënten die zich niet lieten laseren.

Wanneer kan ik opnieuw werken?

Met de meeste technieken kan u daags nadien opnieuw aan de slag. Na een lasek-behandeling kan dit wat langer duren. Na lasek mijdt u eveneens best zoveel mogelijk het UV-licht : het dragen van een zonnebril wordt dan ook sterk aangeraden.

Wat zijn de risico’s van de behandeling?

Dit werd reeds hogerop besproken. De ingreep is vanzelfsprekend erg veilig, anders werden er nooit meer dan 1 miljoen laserbehandelingen per jaar uitgevoerd. Het blijft echter steeds een operatie, 100 % garantie bestaat dan ook niet in de geneeskunde. Doch een nauwkeurig vooronderzoek, goede indicaties en voorzichtige chirurgie moeten eventuele complicaties tot een minimum herleiden.

Wenst u meer informatie?

Laat het ons weten